Rükudan sonra ayaktayken eller bağlanır mı?

Rükudan sonra ayaktayken eller bağlanır mı?
Tarih: 21.06.2017 - 00:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazıları kavmede (rükudan kalktıktan sonra secdeye gitmeden ayaktayken) ellerini salmıyor da bir elini diğeri üzerine koymak şekilde, kayamdakine benzer bir şekilde bağlıyor öyle duruyor; hükmü nedir bunun, ellerini salmaları konusunda uyarmalı mıyım?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kavmede / rükudan kalktıktan sonra ellerin durumu konusunda iki görüş vardır.

Abdulaziz b. Baz’a göre, rükudan kalktıktan sonra sağ eli sol elin üzerine koymak sünnettir.(bk. Mecmuu Fetava İbn Baz, 11/131-132)

Ancak gösterilen deliller bizce çok zayıftır.

Mesela en önemli bir delil Buhari’de yer alan şu hadistir:

“Kişi / insanlar namazda sağ ellerini sol ellerinin üzerine koymakla emrolundular.” (Buhari, Ezan, h. no: 470)

Bu mutlak ifadeden bunu çıkarmak (a.g.y), teşehhüdde de, cülusta da bunu böyle anlamayı gerektirir ki, bunun yanlışlığı açıktır.

O halde, bu hadisten her sahabinin bildiği “namazın ilgili yeri”ni anlamak gerekir. O da kıyamdaki durumdur..

Bu görüşü destekleyen diğer muasır başka alimler de vardır. (msl. bk. Fetava ve Resailu İbn Useymin, 13/160)

- Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, rükudan kavmeye kalkınca eller yanlara salınır.

Meşhur muasır hadis alimlerinden Nasıruddin el-Elbani, “Rükudan kavmeye kalkınca sağ el sol elin üzerine konur.” diyenlerin sağlam hiçbir delile dayanmadığını bildirdikten sonra şu tespitte bulunmuştur:

“Hiç şüphem yok ki, bu kıyamda(rükudan sonraki kıyamda) ellerin göğüs üzerinde bağlanması bir bidattir, dalalettir.” (el-Elbani, Sıfetu Salati’n-Nebi, 2/700-701)

- “Rükudan kavmeye kalkınca sağ el sol elin üzerine konur.” görüşü -bize göre doğru olmamakla beraber-, bazı alimlerin kabul etmiş olması, meselenin “bidat-dalalet” şeklinde değerlendirilmesine engel bir durumdur.

Bu sebeple, arkadaşınıza bunu yumuşak bir dille hatırlatsanız bile, bunu söz düellosuna çevirmemek gerekir. Çünkü, bu konu ne farz ne de vacip kısmına girer, yalnız namazın sünnet veya adabındandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun