Namazda parmaklarımızı nasıl tutmalıyız? Kıyamda, secdede parmaklarımız birleşik mi, ayrı mı olmalıdır?

Tarih: 01.02.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Hanbelîler ile Şâfiîlere göre, elleri bağlamanın şekli şöyledir: Sağ el sol elin bileği üzerine, yahut ona yakın bir yere konur.

Hanefilere göre sağ elin iç kısmı, sol elin üst kısmı üzerine konur. Bu durumda baş parmak ile küçük parmak bilek üzerinde halka yapılır.

Kadınlara gelince iki elini göğsü üzerine halka yapmaksızın koyarlar. Çünkü bu durum kadınların tesettürleriyle ahenk teşkil eder.

Hanefîler ile Hanbelîlere göre ise, namaz kılan kişi iki elini göbeğin altına koyar. Çükü Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

"Sağ elin sol el üzerine göbeğin altına konması sünnettendir.” Bundan kastedilen Hz. Peygamber (asm)’in sünnetidir.

Şafiîlerde müstehab olan, iki elin sola meyilli olarak, kadınlarda göğüs üzerine ve erkeklerde göbeğin üstüne konmasıdır. Dolayısıyla eller en şerefli uzuv üzerine konulmuş olur.

Malikîlere göre, namazda iki elin vakarlı bir biçimde salıverilmesi mendubdur. Kuvvetle bırakılması değil. Eller ön taraftan bırakılmaz. Çünkü bu durum huzurlu olmağa aykırıdır. Nafile namazlarda ellerin göğüs üzerinde bağlanması ve tutulması caizdir.

2. Namazın ilk ve son oturuşlarında Tehıyyât okunurken “lâ ilâhe” denince sağ elin şahâdet parmağını kaldırıp, “illâllah” derken de indirilmesi sünnettir.

Bunu yaparken baş parmak ile orta parmak halka edilmeli; diğer iki parmak da içe bükülmelidir. Bir çok kimseler bu sünneti yapamazlar. Bu yüzden terki daha uygun bulunmuştur. Yapmasını bilmeyenlerin yapmaması daha iyidir.

Bunu yapmanın hikmetlerinden biri: tam bunu yaparken dediğimiz kelime "hiç bir ilah yoktur" anlamına gelmektedir. Ondan sonra da "sadece Allah vardır", diyoruz. İşte hiç bir ilah yoktur derken bir olan Allah'ın varlığını parmak kaldırarak halimizle göstermiş oluyoruz.

3. Tekbirde eller kaldırıldığı sırada parmakları ne bitişik ne de fazla açık tutmak, yani kendi halinde normal açıklıkta bulundurmak, ellerin ve parmakların içi kıbleye karşı gelmek sünnettir.

4. Rükûda dizlerin üzerine ellerin parmakları açık olarak tutmak sünnettir. (Kadınlar parmaklarını açmaz ve dizlerim tutmazlar, sadece ellerini dizleri üzerine koyarlar.)

5. Secdelerde ellerin parmakları birbirine bitişik olduğu halde kıbleye karşı el ayası ile yere yapışık olmak sünnettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun