Namazda yapılan hareketlerin, namaz içinde ve dışındaki duaların, tesbihlerin anlamı nedir; bunları çok ya da az okumanın bir mahzuru var mı?

Tarih: 02.04.2007 - 17:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bunlar namazın sünnetlerine girer; bazıları şunlardır:

İmam olan kimsenin, tekbirleri ve rükûdan kıyama kalkarken "Semiallahu limen hamideh" sözünü ve namazın sonunda her iki tarafa vereceği selamı, ihtiyaç mikdarı aşikâre yapması sünnet olduğu gibi, cemaatın da rükûdan kalkarken: "Allahumme Rabbena ve lekelhamd" sözü ile tekbirleri ve selamı gizlice yapmaları sünnettir. Yalnız başına namaz kılan rükûdan kalkarken bunların ikisini de söyler.

İlk tekbirden sonra namazın başında gizlice "Sübhanekâllahümme..." okunması, bundan sonra Fatiha'dan önce yine gizlice "eûzü Besmele" okunması ve diğer rekatlarda da Fatiha'dan önce "besmele" çekilip Fatihaların sonunda "amîn" denilmesi sünnettir. Burada imam ile cemaat ve yalnız başına kılanlar arasında bir fark yoktur. Yalnız cemaat Fatiha'yı okumayacakları için "eûzü besmele" okumaları gerekmez. "Amîn" sözünün manası, "dualarımızı kabul et" demektir.

Her rekatta Fatiha'dan önce besmeleyi okumak, sahih sayılan bir görüşe göre vacibdir. Fatiha'dan sonra okunacak surelerin başlarında besmele okunmaz. Yalnız İmam Muhammed'e göre, sessizce kılınacak namazlarda bu surelerin başlarında da besmele okunur.

Namazda erkeklerin, göbeklerinin altında tutmak üzere sağ ellerini sol elleri üzerine koyup, sağ ellerinin baş parmak ve serçe parmağı ile sol bileği kavramaları ve sağ elin diğer üç parmağını sol kol üzerine uzatmaları sünnettir. Kadınların da sağ ellerini sol elleri üzerine koyarak halka yapmaksızın göğüsleri üzerinde bulundurmaları sünnettir.

Namaz aralarında kıyamdan rükûa ve secdelere giderken "Allahü ekber" denilmesi, rükûdan kıyama kalkarken "Semiallahü limen hamideh" denmesi, secdeden kalkıp yine secdeye giderken "Allahü ekber" denilmesi sünnettir.

Rükû ve secde tesbihleri, rükû halinde en az üç kere: "Sübhane Rabbiye'l-azîm" denilmesi, secde halinde de en az üç kere: "Sübhane Rabbiye'l-alâ" denilmesi sünnettir.

Rükû halinde, erkeklerin ellerinin parmakları açık olacak şekilde elleriyle dizlerini tutmaları sünnettir. Kadınlar bu halde parmaklarını açık tutmazlar ve dizlerini kavramazlar, ellerini dizleri üzerine koyarlar.

İlave bilgi için tıklayınız:

Namazda okunan dua ve tesbihlerin anlamları nelerdir?

NAMAZIN SÜNNETLER

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+

Yorumlar

Editör

Namaz, (salat) dua ve zikir demektir. Namaz, kulun Rabbini huşu ile anması, bağlılığını, sadakatini arz etmesidir.

Namaz, mü’minin her an ve her durumda Allah ile birlikte olduğu bilincini pekiştirme talimidir.

Namaz öncesi yapılan hazırlıklar(Namazın şartları), mü’mine maddi ve manevi temizlik bilincini, insana yaraşır bir giyim tarzını öğretmekte ve dosdoğru bir istikameti göstermektedir. Yine namazla mü’min vakti iyi kullanma bilincini ve niyetin daima rızay-ı bari olması gerektiğini öğrenmektedir.  

Namazda yapılan hareket ve tesbihatın anlamları:

Allahu Ekber: Allah en büyüktür. Bu bir iman ve ikrar, bir duruş ve yöneliştir.

Ellerin tekbirle kulaklara kaldırılması: Dünyayı ve ahireti geride bıraktım, bütün benliğimle huzura çıkıyorum, gönlümü Allah’a bağlıyorum anlamını ifade ediyor.

Kıyam: Huzura geldim, esas duruştayım, emre amadeyim,  demektir. Kıyam, nefis ve şeytanın bunca saldırısına rağmen “yıkılmadım, ayaktayım” demektir. Kıyam, kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durmayı öğretir.

Kıraat: Kulun Rabbi ile konuşması, miracı, Fatiha suresini okuyan kimse, Rabbi ile kulluk sözleşmesini yeniler.

Sübhane Rabbiyel Azim: Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Rüku: Büyüklüğün karşısında hürmet ve tazimle eğiliyorum. Emrine mukabil boynum kıldan incedir. Rukuya varan, senin hükmüne boyun eğiyorum, senin rızan dışında hiçbir otoriteye boyun eğmeyeceğim, demiş olmaktadır.

Semiallahulimen hamideh: Allah kendisine hamd edenleri işitti.  (Sesim işitildiğine göre)

Rabbena leke’l-hamd: Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.

Sübhane Rabbiye’l-ala:  Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Secde: Saygı, hürmet ve tazimin ileri derecesi. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Şeytanın başkaldırı vesvesesine karşılık, başımı kurbanlık bir koyun gibi huzurda yere seriyorum.

Kaide: Tahiyyat, bir miraç selamlaması, miraç zikri ve sohbeti. Tahiyyat ile bütün mevcudatın ibadetlerini Allah’a takdim ederek, salli barik ile Peygamberimizi ve ailesini selamlıyoruz. Sonunda da kendimize, ebeveynimize ve mü’minlere dua ediyoruz.

Esselamu aleykum ve rahmetullah: Allah’ın selamı üzerinize olsun. Bu selamlama ile imam, melekleri ve cemaati, cemaat de melekleri ve imamı selamlamaktadır.

Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarekte ya ze'l-celali ve'l-ikram: Ey Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

Ala Resulina Muhammedin salavat:  Salat ve selam Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.s) üzerindedir.

Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim:  Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

Tespihten önce okunan ayete’l-kursi de bir zikir ayetidir.

Ayetel Kürsi

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı:

Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelirne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizlikalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Subhanallah: Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.
Elhamdülillah: Hamd Allah’adır.
Allah’u Ekber:  Allah en büyüktür.

Bir defasında fakirler Peygamberimize, zenginler hayır hasenat yapıyor biz ise yapamıyoruz, sevapta onlar bizi geçiyor, aradaki sevap farkını nasıl kapatacağız? diye sorduklarında Peygamberimiz (s.a.s) her farz namazdan sonra, otuz üç kez “suhanallah”, otuz üç kez “elhamdülillah”, otuz üç kez de “Allahu ekber” demelerini tavsiye etti.

"La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir"

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab: Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Peygamberimiz duaya böyle başlardı.

Dua: Kulun kendi acziyetini itirafla, Allah’a muhtaç olduğunun bilinci ile her türlü  dileğini Rabbine arz etmesidir.

Amin: (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.

İlave bilgi için tıklayınız:

Tesbihleri az ya da çok okumak hakkında bilgi

Namazda yapılan hareketlerin hikmeti nedir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
enka

Allah sizden razı ve de memnun olsun. Efendım benim sorum namaz sonundaki tesbıhattan daha ziyade rukuda secdede rukuda doğrulurken okudugumuz tesbıh olacaktı.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun