Hz. Mikail, Sübhane rabbiye'l-a'lâ diyeni kabrinde ziyaret mi eder?

Tarih: 08.06.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Pek Yüce Rabbim, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir.” tesbihinin Arapça (Latince) okunuşu nasıldır?
​- Ayrıca buna ilişkin bir rivayet vardır. Bunu doğrulayabilir misiniz? Şöyle ki:
 "Her kim pek Yüce Rabbim, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir, tesbihini okumaya devam ederse, o kimse öldüğü zaman, Mikâil kendisine rahmet meleği ile hediye gönderir..."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

سُحْاَنَ رَبِّيَ الْاعْلٰي  Sübhane rabbiye'l-a'lâ tesbihi, "En yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır." anlamına gelir.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm), “Yüceler yücesi olan Rabbinin ismini tesbih et.” mealindeki ayet (Âla, 87/1) nazil olunca, “Bu ayeti secdelerinizde tesbih olarak okuyun.” buyurmuştur. (Müsned, 5/35, 94; Ebû Davud, Salat, 147)

Bu nedenle secdede Allah’ı tazim amacıyla en az üç defa سُحْاَنَ رَبِّيَ الْاعْلٰي  Sübhane rabbiye'l-a'lâ demek sünnettir.

Soruda geçen konuya gelince, konuyla ilgili bir rivayet şöyledir:

Denildiğine göre ilk olarak سُحْاَنَ رَبِّيَ الْاعْلٰي Sübhane rabbiye'l-a'lâ diyen kişi, dört büyük melekten biri olan Mikail aleyhisselamdır.

Hz. Peygamber (asm) Hz. Cebrail'e şöyle sormuş:

"Ey Cebrail! Bana namazda veya namazın dışında; سُحْاَنَ رَبِّيَ الْاعْلٰي Sübhane rabbiye'l-a'lâ diyen kimsenin sevabını bildir." Cebrail aleyhisselam şöyle demiş:  

"Ey Muhammed! Bu sözü ister secde halinde, ister secde hali dışında söyleyen mümin erkek veya kadına, mutlaka onun amel terazisine, Arş'tan, Kürsi'den ve dünyanın dağlarından daha ağır (sevap) konulur. Yüce Allah: 'Kulum doğru söyledi. Ben her şeyin üstündeyim. Benim üstümde hiçbir şey yoktur. Ey meleklerim, benim ona mağfiret ettiğime ve onu cennete koyduğuma şahitlik edin.', der. Bu kişi vefat ettiğinde, Mikail her gün onu ziyaret eder. Kıyamet günü olduğunda o kimseyi kanadı üzerinde taşır. Yüce Allah'ın huzurunda onu durdurur. 'Ey Rabbim! Beni bunun hakkında şefaatçi kıl.' der. Yüce Allah da: 'Seni ona şefaatçi kıldım, haydi onu cennete götür.' diye buyurur." (bk. Kazvini, Tedvin, 3/257-258; Kurtubi, Tefsir, Ala suresi ilk ayetin tefsiri)

Ancak bu rivayetin senedinde geçen Muhammed b. Hasen isimli ravinin güvenilir olmadığı ve rivayetlerinin kabul edilmediği ifade edilmiştir. (Zehebi, el-Mizan, 3/520)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Sübhanallah demek mizan kefesinin yarısını, elhamdülillah ise ...
İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun