Mikail Melek cehennem yaratıldığından beridir hiç gülmüyor mu?

Tarih: 01.01.2022 - 20:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Efendimiz bir gün Cebrail (a.s)’a; Ben ne için Mikail'i hiç güler görmüyorum, diye sormuştu. Cebrail (a.s.); Cehennem yaratıldığından beri, Mikail hiç gülmemiştir! dedi."
- Hadislerde böyle bir konuşmadan bahsediliyor mu?
 - Meleğin gülmemesinden alacağım dersler neler olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/224.

Müsned’i tahkik eden muhakkik Şuayb el-Arnavud, senedde yer alan iki-üç raviden ötürü, hadisin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Müsned, hno: 13343/Talik)

Zayıf da olsa, bu rivayette cehennemin korkunç bir zindan olduğuna vurgu yapılmıştır ki, bu doğrudur. Birçok ayette de bu hususa işaret edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun