Zebaniler siyah nurdan mı yaratılmıştır?

Tarih: 12.01.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zebaniler neden yaratılmıştır?
- Yanlış hatırlamıyorsam bir hadiste siyah nurdan yaratılmıştır, doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Melek, “Farklı suretlere girebilen ve duyularla algılanamayan nurani varlıklardır.” (Taʿrîfât, “mlk” md.)

Allah, insanı topraktan, meleği nurdan, şeytanı ise ateşten yaratmıştır.

Nitekim, Hz. Peygamber (asm),

 “Melekler nurdan, cinler yalın bir ateşten, Âdem ise, size nitelendirilen şeyden (topraktan) yaratıldı.” (Müsned, 6/168)

buyurmuştur.

Meleklerin nurdan yaratıldığı konusunda başka hadisler de vardır. (Müslim, Zühd, 60; Ahmed, Müsned, 6/153; İbn Hibbân, 14/25; Beyhakî, Sünen,  9/3, no: 17487; İshak b. Râhûye, Müsned, 2/278, h. no: 788)

Buna göre bir melek cinsi olan Zebaniler de elbette nurdan yaratılmışlardır.

Zebanilerin siyah nurdan yaratıldığı konusunda bir hadis rivayeti bulamadık.

İlave bilgi için tıklayınız:

ZEBÂNÎ.
HAZENE-İ CEHENNEM.
​Zebanilerin fiziksel özellikleri ve görevleri nelerdir?
"O zaman taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız." (Alak ...
Müddessir suresi 30 ve 31. ayetleri açıklar mısınız? On dokuz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun