Rükuda kalben dua yapmak caiz mi? Farz namazlarında da kalpten dua yapabilir miyiz?

Tarih: 20.03.2012 - 09:32 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Farz olan rükû ve secde rükünlerinin yerine getirilmiş olması için, rükû ve secde denilebilecek kadar o vaziyetlerde durmak yeterlidir; muhakkak üçer kez tesbih okunacak mikdar beklemek farz değildir. Fakat rükû ve secdede sünnet mikdarı, en az üçer kere tesbih okumaktır. Orta derecesi beş tesbih ve yüksek derecesi de yedişer tesbih okumaktır. Yalnız başına namaz kılan daha çok tesbih yapabilir. Fakat imam olan kimse, cemaatin rızası bulunmadıkça üçten fazla tesbihte bulunmamalıdır; çünkü cemaatı usandırmak ve kaçırmak uygun değildir.

Rükû'da tesbih:

"Sübhane Rabbiye'l-Azîm" (Pek büyük olan Rabbim, her türlü noksanlıklardan beridir, münezzehtir.)dir.

Secdedeki tesbih de:

"Sübhane Rabbiye'l-Alâ" (Yüce kudret ve azamet sahibi olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim.)'dır.

Hanefilere göre, rükuda okunması tavsiye edilen diğer dualar nafile namazlar içindir.

Şafiilere göre, namazın uzatılmasına razı olan belli bir cemaate imamlık yapan ile, tek başına namaz kılan kimsenin rükuda fazladan şu duayı da okuyabilir:

“Allahumme leke reka’tu ve bike âmentu ve leke eslemtu haşea leke sem’î ve besarî ve muhhî ve azmî ve asbî ve ma istekallet bihi kademî.”

(Allah’ım sadece senin önünde eğildim, sana inandım irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana olan sevgi ve korku ile saygı halindedir.)

Diğer mezheplerde bu dua okunmaz. İmam olan kimse üçten fazla tesbih de (Subhane Rabbiye’l-Azîm) okumaz. Fakat tek başına namaz kılan kimse bu tespihleri daha fazla okuyabilir.(bk. Zuhaylî, el-fıkhu’l-İslamî, 1/703-704).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun