Taha suresi 124. ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 10.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namazı terk edenler ayetteki tehdide dahil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ama kim benim zikrimden yüz çevirirse kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse, ona dar bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz." (Taha, 20/124)

"Allah'ı anmaktan yüz çevirme" Allah'ı inkâr et­me, onun gösterdiği yolu beğenmeme, öğütlerine kulak asmama gibi mânalarla açıklanmıştır. Aynı ayette söz konusu edilen "sıkıntılı hayat"ın mahiyeti ve nere­de olacağı hususunda ise ilk dönem müfessirlerden farktı rivayet ve yorumlar nakledilmiştir, Burada sözü edilen sıkıntılı yaşantının kabir hayatı aşamasıyla ilgi­li olduğu veya âhirette yaşanacak sıkıntılara işaret edildiği rivayetlerinin yanı sıra, dünya hayatındaki sıkıntılar anlamına ağırlık veren rivayet ve izahlar da vardır.

Ayet-i Kerimede "Kim benim zikrimden yüz çevirirse,.." buyurulmaktadır. Burada "Zikir" kelimesinin maksat, bir önceki ayette geçen "Hidayet"dir. Veya "Allah'ın şeriatı" yahut "Kur'an-ı Kerim" ve diğer bütün semavi kitaplar olduğu açıklanmaktadır.

Yine ayet-i kerimede, Allah'ın zikrinden yüz çevirenlere zor bir hayat ol­duğu beyan edilmektedir. Bu meşakkatli zor hayatın, dünyada mı kabirde mi yoksa âhirette mi olacağı konusunda farklı görüşler vardır.

İkrime, Dehhak ve Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir görüşe göre Allah'ın zikrinden yüz çevirenin yaşayacağı meşakkatli ve zor hayat, dünya ha­yatıdır. Zira Allah'ın zikrinden yüz çevirenin kazancı haramlarla karışıktır. Ha­ram olarak kazanılan mal miktar olarak çok olsa dahi onu kazanan için sıkıntı ve meşakkata sebep olur. Ayrıca mümin kul, Allah yolunda her harcadığının karşılılığını alacağına inandığından, kendisini geniş bir yaşantı içinde hisseder. Kâfirde böyle bir inanç olmadığından ne kadar bolluk içinde olsa da hayat onu sıkar ve cimriliği artar. Dünya hırsı gözlerini bürür, kendisini daima sıkıntı için­de hisseder.

Ebu Saîd el-Hudrî, Südî ve bir kısım âlimlere göre ise Allah'ın zikrinden yüz çevirenlerin yaşayacakları meşakkatli ve zor hayat, kabir hayatıdır. Zira kâfirlerin kabirde görecekleri azap, kaburgalarını birbirine geçirecek kadar sı­kıntılı olacaktır.

Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şerifinde kabir hayatını şöyle tasvir ediyor:

"Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya ateş çukurlarından bir çukurdur." (Tirmizi, K. el-Kıyame, bab; 26, Hadis No: 2460)

Taberi de yukarıda izah edilen görüşü tercih etmiştir.

Hasan-i Basrî, İbn-i Zeyd ve Katade'den nakledilen bir görüşe göre Al­lah'ın zikrinden yüz çevirenin yaşayacağı sıkıntılı hayattan maksat, ahiret haya­tıdır. Zira en sıkıntılı hayat oradadır. Cehennemlikler, zakkum ağacından, di­kenlerden yiyecekler, yanan insanlardan akan kan ve irini içeceklerdir.

Ayet-i kerimenin son bölümünde, Allah Teala'nın zikrinden yüz çeviren hakkında "Biz onu kör olarak hasredeceğiz." buyurulmakadir. Buradaki "körlük"­ten maksat, ya "Delil getirmekten âciz." veya "Gözü kör." demektir. Taberi, her iki bakımdan da kör olacakları görüşündedir.(Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 5/497-498.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Namaz kılmayı terk ettim, tekrar nasıl başlayabilirim?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun