Kâfirlerin haşir meydanında kör mü olacaklar?

Tarih: 27.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Taha Suresi'nde, kafirlerin kör olarak diriltileceği bildirilmektedir. Buna göre onlar haşir meydanında kör mü olacaklar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette geçen "Allah'ı anmaktan yüz çevirme", Allah'ı inkâr etme, onun gösterdiği yolu beğenmeme, öğütlerine kulak asmama gibi manalarla açıklanmıştır. Aynı âyette söz konusu edilen "sıkıntılı hayat"ın kabir hayatı aşamasıyla ilgili olduğu veya âhirette yaşanacak sıkıntılara işaret edildiği rivayetlerinin yanı sıra, dünya hayatındaki sıkıntılar anlamına ağırlık veren rivayet ve izahlar da vardır. Dünya hayatındaki sıkıntı, bu tür kimselerin maddî açıdan bolluk içinde olsalar bile, inançsızlığın, yanlış hedeflere yönelmenin, haram yollardan kazanmanın verdiği psikolojik baskı altında büyük bir darlık ve sıkıntı hissedecekleri, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacının mutluluğundan yoksun kalmanın ıstırabını tadacakları şeklinde yorumlanabilir. (bk. Taberî, XVI, 225-227) Allah'a ve âhirete inanmayanların, inananlara göre çok daha dar bir maddî-mânevî alan tasavvuru ve bu tasavvura bağlı darlık içinde yaşayacakları da ayrı bir gerçektir.

Taha Suresi’nin ilgili (124 ve 125.) ayetlerinin tefsirinde alimler “körlüğü” iki şekilde yorumlamışlardır.

Birinci görüşe göre, kâfirler kabirden gözü açık olarak haşr edilir, mahşer meydanında ise, gözünün aydınlığı alınıp kör kılınır.

İkinci görüşe göre, buradaki körlükten maksat basiret / kalp körlüğüdür. Dünyada iken, Allah’ın gösterdiği ayetlerini görmezlikten gelerek kalplerini küfür karanlığıyla kör yaptıkları gibi, kıyamet günü de -bir ceza olarak- kendilerini savunacak bir delil bulamayacak kadar basiret körlüğünü yaşarlar. (krş. Razî, Beyzavî, İbn Aşur, ilgili ayetlerin tefsiri)...

“Allah, kime hidâyet verirse, işte o doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa, artık onlar için Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Biz, onları kıyâmet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzükoyun haşrederiz. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi her hafifledikçe, onlara onun alevini arttırırız.” (İsra, 17/97)

mealindeki ayetin ifadesi, birinci görüşü güçlendirdiği gibi,

“Her kim bu dünyada (manen) kör ise, ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.” (İsra, 17/72),

“Kitabını oku, bugün  hesap görücü olarak kendi kendine yetersin!” (İsra, 17/14).

mealindeki ayetler ise, ikinci görüşü desteklemektedir. Bu nedenle her iki durumun ve başka ihtimallerin de olması mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun