Sürekli mim harfi gibi olmayı duyuyoruz ya da kalb-i insanı tatmin eden mim olma sırrını yakalamaktır. Mim harfinin sırrı ne acaba?

Tarih: 10.04.2013 - 00:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayrıca mim harfinin yedi rakamı ile ilişkisi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i sünnetin bir ekolü olan Eş’arilere göre, Allah’ın subuti sıfatlarının sayısı yedidir: Hayat, İlim, İrade, Sem’, Basar, Kudret, Kelam (Maturidi’de Tekvin de var. Eş’aride Kudret sıfatı Tekvini de ihtiva eder).

Birçok konunun yedi rakamlı olması, Allah’ın yedi subuti sayısına uygunluk göstermesi açısından önem arz etmektedir. Çünkü, her şeyde bu sıfatların tecllilerini görmek mümkündür:

Mesela: canlı-cansız her şeyin varlığı, yaratanın hayatını gösterir. Çünkü hayatta olmayan bu işleri yapamaz. 

Her şey Allah’ın sonsuz ilmini, kudretini gösterir. Allah’ın iradesinin olmadığı hiçbir şey var olmaz. Her şey de Allah’ın görmesi, fıtri ihtiyaç sesini duyması söz konusudur.

Kelam sıfatı, canlı-cansız her şeyde kendini gösteriyor. Bunların bir kısımında malum kelam tecellisi, bir kısmında da mücessem kelam tecellisi vardır. Kur’an'da göklere de vahiy edildiği ifade edilmektedir. Demek ki her yerde, her şeyde, Kelam sıfatının bir tezahürü olan vahiy ve ilham söz konusudur.

Bir de yedi sayısı Allah’ın EBED isminin / sıfatının ebced değeridir. Bu bakımdan da bakıldığında, -deyim yerindeyse- gerek evrenin armonisindeki ontolojik modlarının, gerek ibadet kodlarının -önemli derecede- yedi sayısıyla tevafuk etmesi, söz konusu ilahî isim ve sıfatlarının bir nevi tezahürüdür, denilebilir. Göklerin yedi kat olması, Fatiha suresinin yedi ayetli olması birer misal olarak verilebilir. 

Mim harfinin ebced değeri kırkdır. Hz. Muhammed (asm)’in isminin ilk harfi mim’dir. Hz. Muhammed (asm) kırk yaşında peygamber oldu. Alimlerin bildlirdiğine göre, Elif-Lam-Mim’deki Mim harfi, Hz. Muhammed (asm)’e işarettir.

Allah’ın ALÎM isminin / İlim sıfatının son harfi Mimdir. 

Kur’an’da kullanılan ve mukattaat / Şifreli harfler denilen on dört harften biri de Mim harfidir. Mim harfi bu sistemde on yedi defa tekrarlanmıştır. Kur’an’da Allah’ın sonsuz ilminin tezahürleri vardır. Bunların bazıları Mim harfinin kullanıldığı yerlerdeki harika tevafuklarla ilgili olabilir.

Burada şöyle bir misal verilebilir: Kur’an’da / Besmele’de geçen isimlerden biri er-Rahîm’dir. Bu ismin son harfi Mimdir. Bu ismin ebced değeri, 289 = 17x17’dir. Bu ismin (Besmeledeki şekliyle) Kur’an’daki tekrar sayısı: 34 = 2x17’dir. Bu ismin son harfi olan MİM’in şifreli surelerdeki tekrar sayısı: on yedidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yedi (7) sayısının hikmeti nedir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun