Kuran’da geçen Allah lafzının sayısıyla ilgili bilgi hatalı mı?

Tarih: 13.04.2023 - 06:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu yanlışlığı düzeltin ve vebal altında kalmaktan kurtulun, ahirette hesabı vermeniz çok zor olacaktır.
- WEB sitenizde, Kur'an'daki "Allah" lafızları sayısı 2698 olarak geçiyor ve Google sanıyorum sizin sayfanızdan bu bilgiyi alıp dağıtıyor.
- Bu WEB sayfasında verilen;
Kur'an'daki "Allah" lafzı sayımı 2698 ve "Rahim" kelimesinin 114 sayıları doğru sayılar değildir.
- Bu sayımlar Kur'an'dan 2 ayetin (9.Tevbe Suresi 128 ve 129. ayetler) inkar eden, Reşat Halife ve Edip Yüksel ve 19'cu Reşadiler tarafından ortaya atılmış, Müslümanları iki ayeti inkara sürüklemek için yapılmış bir manipülasyondur. Bu aldatmacaya alet oluyorsunuz. Bu hatanızı acilen düzeltin.
- Doğru bilgi; Kur'an'daki "Allah" lafızları sayısı 2699'dur.
Kur'an'daki "Rahim" kelimesi sayısı 115'dir.
- Bu kelimelerin Kur'an sayısal yapısına oluşan duruma göre sayılarının nasıl bir hal aldığını görmek için WEB sayfamdan faydalanabilirsiniz.
https://www.7ve19.com/009-01-kurandaki-allah-lafzinin-tekrari/
- Google sanıyorum sizin sayfanızdan bu yanlış bilgiyi alıp dağıtıyor.
- Şimdilerde İnternet kaynaklarından bilgileri alıp, derleyip toparlayıp servis yapan Yapay Zeka uygulaması ChatGPT ortama dahil oldu.
- ChatGPT'de aynı şekilde, sizin WEB sayfanızdan yayılan bu bilgi ile insanları yanlış bilgilendirmiş oluyor.
- Çok büyük bir vebal altına girdiğinizi belirtmek isterim. Bu yanlışlığı düzeltmeniz için bildiriyorum.
- Bu yanlışlığı düzeltin ve vebal altında kalmaktan kurtulun, ahirette hesabı vermeniz çok zor olacaktır.

- https://sorularlaislamiyet.com/allah-lafzi-kuranda-kac-kez-geciyor#:~:te....

- https://sorularlaislamiyet.com/islamda-kuranda-dokuz-mucizesi-diye-bir-s...(19x142)%20defa%20ge%C3%A7mektedir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Önce şunu soralım, siz bu sayısal tabloyu verirken, kendiniz doğrudan mı saydınız, yoksa “Teysiru’l-Mennan” kitabındaki sayıları olduğu gibi mi aldınız?

b) Kuran’daki bu "Allah" ve "Rahim" isimlerinin sayılarını bizzat Kuran’dan sayma zahmetine katıldınız mı?

c) Bu ramazan hakkı için vicdanınıza danışıp cevap verin: Eğer böyle yapmadıysanız, bir çırpıda “Reşat Halife’nin saçmaladıkları ayeti inkâr etmek” ile suçlamanız hangi dini hizmete yardımcı olmayı hedeflemektedir?

Bu iftiradan Allah'a sığınırız.

Sadede gelince;

1) Biz şu anda olduğu gibi, daha önce verdiğimiz bilgileri de bu konuyla ilgili kaynaklara dayandırmış bulunuyoruz. Merhum Fuat Abdulbaki’nin meşhur “el-Mucemu’l-Mufehres” adlı eseri ile Yemen’de basılmışmış “Teysiru’l-Mennan” adlı esere müracaat ederek o bilgileri ve şimdiki bilgileri vermiş bulunuyoruz.

2) Biz bu bilgileri verirken, sadece o iki eserin toplam verdiği sayılarla iktifa etmeyip, bizzat kendimiz de hem bu iki eseri karşılaştırdık hem de doğrudan Kuran’dan yeniden saydık, ta ki, onların da yaptığı yanlışlarına alet olmayalım.

3) Bizde mevcut bu iki eserin ilgili yerlerinde kalemle yazdığımız rakamları görme imkânınız da mevcuttur. Davamız delilsiz değil, müberhendir. 

4) İlk yazdığımız cevaptaki bilgiler şöyledir:

"Mücemu’l-Mufehres" isimli esere göre, “Allah” isminin tekrar sayısı, 2.697’dir. Bu sayı: 93x29’dur. Ve Allah’ın “Zü’l-Fadli’l-Azim” isminin ebced değeridir.

Ancak bu sayımda Fatiha suresinin başında bulunan "besmele"deki isim sayılmamıştır. Onunla birlikte 2.698’dir. Beş defa tekrarlanan “Allahumme” ile birlikte bu tekrar sayısı: 2.703 olur.

"Teysirü’l-Mennan" adlı eserde ise, bu sayı 2.700 olarak tespit edilmiştir. Buna göre “Allahumme” dualarında geçen diğer beş sayısıyla birlikte: 2.705 olur. Bu sayı bir farkla (2.706) 41x66’dır. 66 sayısı Allah kelimesinin ebced değeridir.

5) Linki verilen diğer bir cevabımız biraz daha uzundur.

Oradaki şu cümle dikkat çekicidir:

"Kur'an-ı Kerim'de 'Üzerinde on dokuz vardır.' ayeti bulunmaktadır. Bu sayıdan hareketle, Kur'an'ın bazı sırlarına ve şifrelerine ulaşmak mümkündür. Ancak bu bilgilere mutlak doğru ve Kur'an'ın kesin işareti olarak bakmanın bazı sakıncaları olacağından dikkatli olmak gerekir. Hiç olmazsa: 'Böyle şeyler anlamak mümkündür, fakat bunlar kesin ve değişmez doğrular olmayabilir. Hesaplarımızda hata edebiliriz, bu hatalar da bize aittir.' demek gerekir."

6) Sonuç:

Üç gün boyunca, söz konusu iki kitaptaki sayıları karşılaştırdık. Kuran’daki yerlerini yeniden görmeye çalıştık. Yanlış ihtimalinin olabileceğini düşündüğümüz bazı surelerdeki Allah lafza-i celali defalarca gözden geçirdik.

Vardığımız netice şöyle oldu:

a) “el-Mu’cemu’l-Müfehres” adlı eserde zikredilen Allah lafza-i celal -merfu, mansub, mecrur olmak üzere- üç bölüm halinde değerlendirilmiştir: Merfu olanların sayısı: 980; Mansub olanların sayısı: 592; Mecrur olanların sayısı: 1.125 (Fatihadaki besmele ile birlikte) 1.126’dır. Buna göre bu ismin toplam tekrar sayısı: 2.698’dir. Besmele sayılmazsa, 2.697 olur. 

b) “Teysiru’l-Mennan” adlı kitapta ise, Allah lafza-i celalin her suredeki sayısı -irabı nazara alınmadan- zikredilmiştir. Toplamı: 2.700, besmele hariç 2.699 olarak gösterilmiştir. 

c) Bu iki eserde yer alan farklı sayıların yapıldığı yerleri tespit edemedik. 

d) Biz burada Reşat Halifenin zırvalarına asla iltifat etmedik. Bilakis, Tevbe suresinin 128. ayetinde yer alan “Rahim” isminin Allah’a ait olmayıp Hz. Peygambere (asm) raci olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde kalan “Rahim” isminin sayısı: 114’tür. Yanlışı olan birinin doğrularını da yanlışlama hakkına sahip olmadığımızı biliyoruz. Bediüzzaman Hazretlerinin o Bediâne ifadesiyle:

"Bir râfızî bir hadîse yanlış mana verse veya yanlış amel etse; acaba hadîsi inkâr etmek mi lazımdır, yoksa o râfızîyi tahtie edip (hatasını söyleyip) namus-u hadîsi muhafaza etmek mi lazımdır." (bk. Münazarat, s. 21)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun