7 ve 8 rakamının mühim sırları nedir?

Tarih: 13.01.2021 - 07:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bediüzzaman Hazretleri yedi ve sekiz rakamları için "bu iki rakamın Kuran’da mühim sırları bulunduğu hissedilir", der. Bunlar neler olabilir?
"...Başta yüz elli sahifede elli bir defa yedi ve sekiz geliyor. Yirmi sekizde sekizdir, yirmi üçte yedidir. Bu yedi, sekiz birbirine muvafık kabul edilmiş; yediden sekize, sekizden yediye geçmekle tevafuk bozulmuyor. Bu iki rakamın Kur’ân’da mühim sırları bulunduğu hissedilir." (Barla 229)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da 7 ve 8 rakamlarının mühim sırlarının hissedilmesi -kuvvetli ihtimalle- önemli tevafuklara medar olduğu içindir. Üstad Bediüzzaman, bu iki rakamda güzel tevafukların bulunmasını bunların önemli sırlar taşıdığına kanaat getirmiştir. Ancak bu sırları belirtmemiştir. Bununla beraber, verdiği bazı örnekler vardır. O halde bu iki rakamın tevafuklarını bazı örneklerde göstermekte fayda vardır:

Yedi (7) Rakamı

Fatiha suresi 7 ayettir.

Kur'an’da Fatiha suresinin bu rakamla ilişkisi özellikle vurgulanmıştır. Bu vurgu, Mekki mukattaat sureler sisteminde 7. sırada yer alan Hicr Suresinde yapılmıştır. Söz konusu ayet de (son rakamı 7 olan) 87. ayettir. 

Fatiha’da kullanılan heca harflerinin sayısı: 21=3x7’dir. Kullanılmayan harflerin sayısı ise 7’dir. Fatiha’da kullanılan şeddelerin sayısı 14=2x7’dir.

Fatiha başlangıç suresidir. Başlangıç anlamında ki “BDE”nin ebced değeri 7’dir.

Bu surede ikişer defa tekrar edilen kelimelerin (Allah, Rahman, Rahîm, İyyake, Sırat, Aleyhim, Vav) sayısı 7’dir. Surenin tüm kelimelerinin sayısı, 35=5x7’dir.

Surenin tüm harflerinin sayısı, 140=20x7’dir.

Bütün Kur’an’da Fatiha ve Maun suresinin ayetlerinin sayısı, 7’dir. Bu iki sure arasına yerleştirilen surelerin sayısı, 105=15x7’dir. 

7 rakamı Ebed kelimesinin ebced değeridir. Tekvin sıfatı kudret sıfatı içinde düşünüldüğünde Allah’ın subutî sıfatlarının sayısı, 7’dir. 

Cehennem kelimesinin ebced değeri, 98=14x7’dir. Bu kelimenin Kur’an’daki tekrar sayısı, 77’dir. Cehennemin bölümleri, 7’dir.

Sekiz (8) Rakamı

Tekvin sıfatı ayrı düşünülse Allah’ın subutî sıfatlarının sayısı, 8’dir.

Şuara Suresinde yer alan “وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ” ayetinin meali şöyledir: (Resulüm!) Şüphesiz senin Rabbin Azîzdir, Rahîmdir.”

Bu ayette Allah’ın sonsuz izzet ve rahmet sahibi olduğuna, izzetiyle her şeyin üstesinden gelecek kuvvete, rahmetiyle her şeyi kuşatan merhamete sahip olduğuna vurgu yapılmıştır.

Ayetteki muhatap ise Hz Muhammed (asm)’dir. Bu ayetin konumu ilahî izzet ve merhamete uygun, Kuran’ın bir şair sözü olmadığını gösteren bu surenin Şuara ismine muvafık, ilk muhatap Hz. Muhammed’in ismini gözeten manasına münasip, ayetin sekiz kelimesinin sayısına dikkat çeken bir tevafuk göstermektedir. Şöyle ki;

- Ayetin kelime sayısı: 8’dir.

- Bu ayetin Şuara suresindeki tekrar sayısı: 8’dir.

- Ayetin ebced değeri, “Rabbin” diye hitap edilen Hz. Peygamberin (asm) isminin ebced değeri olan 92’nin 8 katı olup 736’dır: 736=92x8.

- Şuara suresinde bu ayetten önce geçen ayet sayısı, 8’dir.

- Bu manidar cümlenin tekrar edildiği ayet numaralarının toplam sayısı (9+68+104+122+140+159+175+191),768 olup 121x8’dir.

- Şuara suresinin içinde yer aldığı Mekki mukattaat surelerinin bu sureden önce geçen ayet sayısı: 976 olup 122x8’dir.

- Bu ayetin sekiz defa tekrarlandığı Şuara Suresinin isminin yer aldığı ayet numarası: 224 olup 28X8’dir. 224 sayısı aynı zamanda bu 8 cümlede yer alan “Rabbeke” kelimesinin de ebced değeridir.

- Bu cümlenin son kelimesi olan (EL takısı almış şekliyle) “er-Rahîm” isminin, bundan önce geçen Mukattaat sureleri içindeki tekrar sayısı: 8’dir.

- Mukattaat surelerinin başından Şuara suresinin “وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ” cümlesinin son olarak geçtiği 191. ayetine kadar geçen er-Rahîm isminin tekrar sayısı: 16 olup 2x8’dir.

- Bu cümlede yer alan “el-Azîz” isminin Mukattaat surelerinin başından Şuara suresinin 191. ayetine kadarki tekrar sayıs: 16 olup 2x8’dir.

- Bu cümlede yer alan “el-Azîz” isminin bundan önce geçen Mukattaat sureleri içindeki tekrar sayısı da (2/129, 3/6,18,62,126, 11/66, 14/1,4): 8’dir.

- Cennetin bölümlerinin sayısı, 8’dir.

- Çoğul olarak “Cennat” kelimesinin en son geçtiği ayet numarası, Beyyine: 8’dir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun