Hristiyanların 6666 rakamına takılmalarının aslı nedir?

Tarih: 15.02.2019 - 17:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hıristiyanlar, Kuran'da 6666 ayet olmasıyla, bize saldırıp şeytanın kitabı diyorlar. Ne dersiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır:

1) Önce şunu söyleyelim ki, Kur’an’da 6666 ayet yoktur.

Bu sayıyı Zemahşeri gibi bazı müfessirler ortaya atmış ve  Zemahşeri’nin şöhreti sebebiyle az da olsa yaygın bir düşünce olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri de bu iştihar etmiş sayıyı göz önünde bulundurarak bazı yorumlarda bulunmuştur.

Oysa, İbn Abbas’ın sayımıyla ve bizim de bizzat defalarca yaptığımız sayımla Kur’an’daki mevcut ayet sayısı: 6236’dır.

Bu sebeple, bazı Hristiyanların bunu göz önünde bulundurmaları yanlıştır.

2) Aslında dedikleri sayıda 2 adet 66 sayısı vardır. Bu sayı, “Allah” lafza-i celalin ebced değeridir. Kuvvetli bir ihtimalle, Allah’ın birliğini ve tevhid inancını pekiştiren bu tevafuk, Hristiyanların “Teslis” inancına ters düştüğü için buna hücum ediyorlar.

3) Şeytan kelimesinin yakından uzaktan söz konusu sayılarla bir ilişkisi yoktur.

4) Hristiyan aleminde 666 sayısı İncil’de Yuhanna’nın "Vahiy" bölümünde (13-18) geçiyor. Yuhanna’daki vahiyde İncil’in Türkçe çevrisine göre, "Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Bu sayı bir insanı simgeler. Sayısı 666’dır." deniliyor.

Onların düşüncesine  göre bu sayının simgelediği kişi (Anti Crist / Deccal), Hz. İsa Mesih’in karşıtı olan biridir. Oysa Hz. Muhammed (asm)’in hadis öğretilerinde ve Kur'an’da Hz. İsa’nın hak peygamber olduğu vurgulandığı gibi, Yahudilerin Hz. Meryem hakkındaki iftiralarına karşı, onu temize çıkaran ve onun bir iffet abidesi olduğu ilan edilmiştir.

Kaldı ki, Hz. Muhammed (asm) Arap’tır ve ismi de Arapçadır. Onun isminin ebced / rakam değeri -Grekçe değil- Arapça harflerine göredir. Arapçada ise, “Muhammed” kelimesinin ebced değeri: 92’dir; mim harfinin şeddesi de sayılsa, 132 eder.  Bunların 666 sayısıyla ne ilgisi var?

5. Tarih boyunca, aralarında  birçok din alimi ve bilim insanın bulunduğu Yahudi ve Hristiyanlardan binlerce kişinin Müslüman olması, bu gibi cahilce yapılan palavraların hiçbir kıymet-i ilmiyesinin bulunmadığının açık göstergesidir. Bu tür hezeyanlara önem vermek, onları kale almak, insanlık aklıyla alay etmek anlamına gelir...

İlave bilgi için tıklayınız:

Hristiyanlarda bulunan 666 inancı nereden gelmiştir? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun