İslamiyet'te üç sayısının önemi nedir?

Tarih: 22.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadislerde yalnız üç sayısı değil, iki, beş, altı, yedi sayıları da, sorudaki tabloya benzer bir şekilde yer almıştır. İbn Hacer, Münebbihat adlı eserinde, bunları: “İkiler, üçler, beşler, altılar.. “gibi bir sıralamaya tabi tutarak bazı hadisleri rivayet etmiştir.

Üç sayısı, tek sayılı olan çoğulun ilkidir. Hadiste: “Allah vitrdir/tektir, vitri sever.” buyurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında, üç sayısı, ilk çoğul bir sayı olarak vitri ifade eder.

Allah’ın 99 ismi, 33’un 3 katıdır. Burada da 3 sayısı bir değer kazanmaktadır.

Genel olarak namazdan sonraki tesbhatın sayısı 33’tür. Bu sayı, 11x3’tür. 1’den 11’e kadarki sayıların toplamı 66’dır ki, bu sayı Allah lafza-i celalin ebced değeridir.

Bu gibi sırlar içindir ki, 33, 11, 3 sayıları zikirlerde bir anahtarın şifresi gibi olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun