Mehdi'nin ilk yardımlcıları ne kadar olacak?

Tarih: 19.11.2014 - 02:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Mehdi’nin yardımcılarının sayısı Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır." (Meriy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si; “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
- Bu rivayet sahih mi?
- Kaynak olarak verilen bilgi ne eseridir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu kitabın yazarı, hicri 11. asırda yaşamış, Hanbeli mezhebine bağlı büyük alimlerden biridir.

- Hz.Ali’den yapılan bir rivayette de “Hz. Mehdi’nin arkadaşlarının sayısı, Ashab-ı Bedir ve Ashab-ı Talut’un Nehri geçen askerlerinin sayısı (313) kadar olduğu” bildirilmiştir. (Hamud b. Abdullah et-Tevciri, el-İhticac ala men enkere’l-Mehdi el Muntezar,1/16)

- Bu hadisi Hâkim rivayet etmiş ve bunun Buhari ve Müslim’in şarftlarına uygun olduğunu belirtmiştir. Zehebi de bunu tasdik etmiştir. (bk. Müstedrek / Telhis, 4/596)

"Hz. Mehdi’in yardımcılarının sayısı Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

- Akdu’durer fi ahbari’l-muntezar adlı eserde de bu sayıya yer verilmiştir. (Akdu Dürer, 1/150)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun