Hz. Davut'un kılıcı hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 09.06.2018 - 00:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mehdi-i Azamın bu kılıcı alacağı doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Davud’un kılıcıyla ilgili yeniden tahkikli bir araştırma yapma imkanımız yoktur.

Topkapı Sarayı Müzesinin eski Müdürü Tahsin Öz, yetkin bir kimsedir. Onun araştırmalarından ilgili yerleri aktarmayı yeterli görüyoruz:

Kılıcın serüvenin nasıl başladığı, ilk olarak Topkapı Sarayı Müzesinin eski Müdürü Tahsin Öz tarafından yazılan ve 1953’te yayınlanan “Hırka-i Saadet Dairesi ve Emanat-ı Mukaddese” isimli kitapta gündeme geliyor.

- İlginç bir husus da bu kılıcın üzerinde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın isminin yazılı olduğu bilgisidir:

“Kılıcın kabzası ağaç üzerine siyah meşin kaplı ve balçağı demirdendir. Uzunluğu 101 santimdir. Tabanı geniş iki ağızlı ve ucu sivridir. Tabanın kabzaya yakın kısmında bir insan resmi bulunmakta olup bir elinde kılıç ve diğer elinde bir kafa tutmaktadır. Bunun altında gayet yüzden hâk edilmiş Arabça bir satır bulunmakta olup, yazıların arasında cinsini tesbit edemediğimiz (belki Nabatî) bir çeşit yazı daha bulunmaktadır. Son satırda Davud, Süleyman, Musa, Harun, Yuşa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed isimleri okunabilmektedir.”

- Aynı eserde kılıcın Hz. Mehdi ile ilişkisi ise, şu ifadelerle kurulmuştur:

(Bakara, 2/247-251) mealleri aktarılan ayetlerden hareketle, bazı müfessirler tarafından 'Mehdi’nin yardımcılarının sayısının, Talut ile beraber nehri geçenlerin sayısı kadar olacağı' söylenmiştir. Hatta bu söylem hadislere dayandırılmıştır. İlgili hadisler, Süleymaniye Kütüphanesinde el yazması bir kitap olan “el Kavlu’l-Muhtasar, Fi Alameti’l-Mehdiyyi’l-Muntazar”da aktarılmaktadır. Mehdi ile ilgili en önemli kaynak kitap olarak kabul edilen (ve İbn Hacer el-Heytemi tarafından kaleme alınan) bu kitabın Türkçe tercümesi, 1980’li yıllarda Dr. Suat Arusan tarafından yayınlanmıştı. Mehdi ile ilgili rivayetlerde, onun ‘Tabut’u yani Hz. Musa’nın Ahit Sandığını bulup çıkaracağı da aktarılır. Bu sandık M.Ö. 6. yüzyılda Yahudilerin yaşadığı Babil Sürgününden beri kayıptır. Kur'an’da Allah’ın bir ayeti olarak anılan sandık, Tevrat’ta da birçok kez anılır ve Yahudiler onun ahir zamanda Mesih’in gelip bulacağına inanır.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun