İlk nazil olan ayetlerde neden okumak, kalem, ilime dikkat çekilmiştir?

Tarih: 06.03.2018 - 01:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Neden Fahr-i Kainat, netice ve gaye-i hilkat Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama ilk nazil olan ayetlerde "okumak, kalem, ilim"'e dikkat çekilmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Her şeyden önce, ilk inen ayetlerde “okuma, kalem, ilim”den söz edilmiş olması, İslam dininin bütün hakikatlerinin ilme dayalı olarak ortaya konulduğunu göstermektedir.

- Saniyen, bu hakikat Hz. Peygamber (asm)'in en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Hakim'in bütün ifadelerinin ilimle yoğrulduğuna işaret etmektedir.

- Salisen, bundan anlaşılıyor ki, İslam dininin temel esasları olan iman hakikatlerini öğrenmek için, her asrın ilim ve görgü seviyesine göre din ilimleri yanında fen ilimlerini de okumak elzemdir.

Özellikle bu asırda her tarafta hükmünü icra eden müspet ilimlerin dini ilimlerle mezcedilmesi şarttır. Çünkü, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi,

Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit; birincisinde taassub, ikincisinde hile, şübhe tevellüd eder.” (bk. Münazarat, s. 86).

- Özellikle Allah’ın marifeti ilme bağlıdır, ilimde terakki ettikçe yaratılışın gayesi olan Allah’ı tanımak, bilmek ve yakin mertebeleri daha fazla inkişaf eder, esma ve sıfatın tecellilerini yakinen idrak etmek mümkün olur. Bu da insanın ubudiyetinin inkişafına ve ibadetteki ihlas ve huzurun artmasına vesile olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kalem suresi birinci ayeti açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun