Allah’ın her şeyi bilmesini anlayamıyorum?

Tarih: 16.05.2024 - 13:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah her şeyi biliyor peki bildiklerini yaratması durumu nasıl oluyor? Varlık yokluktan gelen bir durum iken Allah için yokluk olamaz yokluk yoksa her şey vardır o zaman Allah hiçbir şey yapmıyor mu?
- Bu konuyu izah edebilir misiniz yanıldığımı ve yanlış anladığım bir meselede bu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın her şeyi bildiğine Kuran’la beraber, kâinat kitabı da şahitlik etmektedir.

- Kuran’da bu konu oldukça çok vurgulanmıştır. Yalnız orijinal bir misal olarak şunu söyleyebiliriz:

“Şüphesiz ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” (Al-i İmran, 3/5)

mealindeki ayette Allah’ın ezeli ilminin her şeyi kuşattığı, toprak altındaki bir çekirdekten, bir taneden ta Herkül burcu ve Şemsu’ş-şumusa kadar, küçük, büyük hiçbir şeyin ondan gizlenip saklanamayacağına vurgu yapılmıştır. Bu ilahî beyanın doğruluğunu tasdik etmek için de La yahfâ = gizli kalmaz” cümlesinin odağındaki “La” kelimesi tevafuklar penceresinden şuhûd derecesinde gösterilmiştir. Şöyle ki:

a) Burada kullanılan ve “Allah’a hiçbir şeyin gizli kalmadığına” dikkat çekilen cümledeki “La” harfinin ebced değeri: 31’dir.

b) Mansup ve mecrur şeklindeki “واحد و ثلاثين / Vahid ve selasîn” (otuz bir) kelimesinin ebced değeri: 1116=36x31’dir.

c) “Hiçbir şey ona (Allah’a) gizli kalmaz / gizli değildir.” mealindeki cümlenin ( لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ) ebced değeri: La: 31, geriye kalan harflerin ebced değeri ise (hemze hariç):1116’dir. Yani “otuz bir” sayısının okunan harflerinin ebced değerine uygundur.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

d) Bu ayetin bulunduğu Al-i İmran suresinin başındaki “şifreli harfler” den “Elif-Lam” harfleri ayetteki “La” kelimesinin aynı harfleridir. Ve surenin başından “La” kelimesine kadarki Lam harfinin tekrar sayısı: 31’dir.

e) Yine bu surenin başından “La” harfine kadarki Elif harfinin tekrar sayısı da: 31’dir.

Bu tevafuk penceresinden Cenab-ı Hak bize şu dersi veriyor: “Allah’a gizli değildir.” mealindeki ifadenin tevafuk penceresinden bu kadar ince nüktelerini, belagat incilerini ve sayısal i’caz parıltısı olan cümle, kelime ve harflerin inceliklerini bilen Allah’ın bütün varlıkları gizli-açık her şeyi bildiğine de şüphe etmemek gerekir.

- Kâinatın bu harika nizam ve intizamı, hareket ve sükûnun düzeni, önemli gayeler takip eden bir rotada seyir etmesi, bir anda gökler ve yerde, doğuda ve batıda, atmosferin üstünde ve toprağın altında farklı varlıkların dayanışması, omuz omuza vermesi, aynı hedefe yönelmesi, birbirinin sualine cevap vermesi, aynı fabrikanın çarkları gibi çalışması, aynı mamullerin istihsali için hareket etmesi gibi yüzlerce cihetten sonsuz bir ilmin yansımasını göstermektedir.

Örneğin; gözlerin Güneş ile alışverişi, kulakların hava ile anlaşması, akciğerlerin atmosferdeki oksijenle dayanışması elbette sonsuz bir ilim, hikmet ve kudretin varlığını gösterir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun