Taberi, Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd ayetini nasıl tefsir etmiş?

Tarih: 30.11.2016 - 04:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Taberi tefsirinde, Meryem suresinin ilk ayetinin ( Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd ), Ebu Huzeyfe’den bir rivayette Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd ayetinde İbn Abbas'ın neslinden gelecek Abdullah adında bir zat hakkında gaybi bir haberin ihbar edildiği doğrumu dur?
- Taberi bu ayeti nasıl tefsir etmiş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Taberi’de, “Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.” ayetinin tefsirinde böyle bir bilgi bulamadık.

Taberi, bu ayet hakkında şu açıklamayı yapmıştır:

Bazı âlimler buradaki Kâf harfinin, Allah Teala'nın "Kebir" yani, büyük sıfatının birinci harfi olduğunu, bazıları da bu harfin "Kerim" yani, cömert sıfatı­nın birinci harfi olduğunu söylemişlerdir.

"Hâ" harfinin ise "Hâdî" yani, hidaye­te erdiren sıfatının birinci harfi olduğunu söylemişlerdir.

"Yâ" harfinin ise "Ye­min" yani, bereket veren, kuvvetli olan sıfatının birinci harfi olduğunu veya "Hâkim" sıfatının sondan ikinci harfi yahut "Yâ men Yücîru" yani, "Ey yardıma koşan" duasının birinci harfi olduğunu söylemişlerdir.

"Ayn" harfinin ise "alîm" yani, "bilen" sıfatının veya "Aziz" yani, "güçlü" sıfatının yahut "Âdil" yani, "adaletli" sıfatının birinci harfi olduğunu söylemişlerdir.

"Sâd" harfinin de "sâdık" yani, "Sözünde doğru olan" sıfatının birinci harfi olduğunu söylemişler­dir.

Diğer bir kısım âlimler ise "Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd" harflerinin hepsinin, Allah Teala'nın yalnız bir ismi olduğunu söylemişlerdir.
Bazıları da her bir simin tek tek Allah’ın ismi olduğunu ifade etmişlerdir.

Bazıları ise, "Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd" harflerinin Kur'an-ı Kerim'in isim­lerinden biri olduğunu söylemişlerdir. (bk. Taberi, Tefsir, Meryem Suresi 1. ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Huruf-u mukattaa (elif-lam-mim...) hakkında açıklama yapar mısınız? 
Hurûf-ı Mukattaa harflerinin anlamları yok mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun