Elyesa isminin anlamı nedir?

Soru Detayı
Elyesa isminin anlamı nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

ELYESA: Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen, peygamberlerden bîri.

Elyesa' kelimesinin aslı ve söylenişi hakkında farklı görüşler ileri sürülmüş­tür. Bazı müfessirler kelimenin aslının "Yesa" veya "Leysa", başındaki "Elin ise harf-i ta'rif olduğunu söylemişlerdir. Yaygın olan telaffuz şekli Elyesa' olmak­la birlikte bu adı Elleysa şeklinde oku­yanlar da vardır. (Bk. Kurtubî, VII, 32-33)
 
Kur'ân-ı Kerîm'de, "İsmail, Elyesa', Yû­nus ve Lût'a da yol gösterdik; hepsini âlemlere üstün kıldık" (el-En'âm 6/86), "İsmail'i, Elyesa'ı, Zülkifl'i de an. Hep­si de iyilerdendir. (Sâd 38/48) mealin­deki iki âyette anılması ve İslâmî kaynak­larda verilen şeceresi dışında onunla ilgi­li herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
 
İslâmî kaynaklarda şeceresi Elyesa' b. Ahtûb b. Acûz olarak verilen bu peygam­ber (Taberî, VII, 261; Sa'lebî, s. 197), Ahd-i Atîk'te Elişa adıyla geçen peygamber ol­malıdır. İbrânîce'de "Tanrı benim kurtuluşumdur" anlamına gelen Elişa kelime­si Grekçe'ye Elisaios, Latince'ye Elisaeus şeklinde geçmiştir.
 
(Bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Ömer Faruk  Harman, ELYESA mad. İSTANBUL 1995, c. 11, s.70)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
25375 kez okundu

Yorumlar

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.