Elyas ismini koymakta sakınca var mıdır?

Tarih: 19.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Erkek isimleri araştırdığımda “Elyas” ismine rastladım. İnternetteki araştırmalarımda bu ismin benzerlerine rastladım, fakat bir bağlantısının olup olmadığını bilemedim. Ayrıca bu ismin tam olarak anlamını, kökeni ve dinimize uygun olup olmadığını bulamadım. Bu nedenle size sormak istediğim sorular:
- “Elyas” ismini dinimizce koymakta sakınca var mıdır?
- İnternette “Elyas” isminin benzerlerine rastladım örneğin “İlyas” veya “Elyesa” gibi. Aralarında herhangi bir bağ bulunuyor mu?
- “Elyas” isminin anlamı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Anne-babanın yükümlülüklerinden biri de çocuğa güzel bir isim koymaktır. Bu hususta Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuşlardır:

“Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Bu cihetle çocuklarınıza güzel isim koyunuz.” (Ebu Davud, Edeb, 70) . 

Konulacak isimlerin Arapça olması ve bu ismin Kur'an-ı Kerim’de geçmesi gerekmez. İsim koyarken dikkat edilecek husus, konulan ismin yadırganmayacak, anlamlı ve başkaları tarafından aşağılama vesilesi olmayacak bir isim olmasıdır.

İlyas (a.s.), Ahd-i Atik’te İlya ismiyle geçen peygamberdir. (II. Tarihler, 21/12)

Bu ismin, Yunanca ve Latince’deki Elias, Etiyopya dilinde Elyas şeklinde okunduğu, bu son okunuşunun Arapça’ya İlyas şeklinde geçtiği belirtilir.

Yahudi kaynaklarında İlyas’ın m.ö. IX. Yüzyılda yaşadığı bildirilir. İsrail kralı Ahab’ın, Samiriye’de Baal adlı sözde tanrı için bir mabed yaptırmasına İlyas karşı çıkmış, batıl inançlarla mücadele etmiştir.

İlyas (a.s.), Enam suresinde (6/85) onun adı on yedi peygamberle birlikte “salihlerden biri” olarak anılmaktadır.

Farklı telaffuzları olan "ELYESA" ismi ise Kur'an-ı Kerim’de (En‘âm 6/86; Sâd 38/48) bir peygamber ismi olarak geçmektedir.

Dolayısıyla İlyas, Elyas ve Elyesa, erkek çocuğa isim olarak konabilir.

Elyesa kelimesinin anlamı:

1. Dil uzmanlarından el-Cevheri’ye göre bu isim, yabancı bir kelimedir. İsmin aslı Yese' olup, Arapça’da yabancı kökenli kelimeler arasında benzeri olmayan bir şekilde başına el takısı getirilmiştir. (bk. el-Cevherî, VSA' maddesi)

2. Bu kelimenin Elleyse olarak da okunduğunu ifade eden bazı alimler bunun Arapça bir kelime olabileceğine de işaret etmişlerdir. (İbn Manzur, VSA' maddesi)

Bu ismin geçtiği ayetlerde özel olarak Elyesa isminin manasına delalet eden herhangi bir işaret söz konusu olmamakla beraber, ayetlerin fezlekelerinde yer alan üstünlük / fazilet ve iyilik kavramları penceresinden; onun engin bir kişiliğe sahip olduğunu sezmek mümkündür.

Özellikle her iki ayette de Elyesa isminin Hz. İsmail’den hemen sonra yer alması, “Elif, Lam, Sin, Ayın, Yâ” harflerindeki ortaklıkları açısından lafzî bir cinasa işaret olduğu gibi, anlam bakımından da ismi, Allah’ın kabul buyurduğu bir dua manasına gelen İsmail gibi kulluğun geniş yelpazesinde arz-ı endam eden bir kimse olduğuna da bir işaret sayılabilir.

3. Elyesa, Ahd-i Atîk’te Elişa adıyla geçen peygamber olabilir. İbrânîce’de “Tanrı benim kurtuluşumdur.” anlamına gelen Elişa kelimesi Grekçe’ye Elisaios, Latince’ye Elisaeus şeklinde geçmiştir. (TDV İslam Ansiklopedisi, Elyesa md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun