Kızıma Vera ismini verebilir miyim?

Tarih: 22.09.2021 - 13:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Berra isminin kişide kibir oluşmasın diye tavsiye edilmediğini okudum.
- Aynısı Vera ismi için de geçerli mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Çocuğa güzel bir isim verilmesi, anne-babanın yükümlülüklerindendir. Bu hususta Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

"Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu cihetle çocuklarınıza güzel isim koyunuz." (Ebu Davud, Edeb, 70)

Konulacak isimlerin Arapça olması ve bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmesi gerekmez. İsim koyarken dikkat edilecek husus, konulan ismin yadırganmayacak, anlamlı, başkaları tarafından aşağılama vesilesi olmayacak ve dini değerlerimize aykırı olmayacak bir isim olmasıdır.

Hz. Peygamber (asm), kötü anlama gelen bazı isimleri değiştirdiği gibi, anlamı itibariyle sahibini şımartma ihtimali olan bazı güzel isimleri de değiştirmiştir; “Berre” ismi de bunlardandır. Güzel ve anlamlı bir isim olan “Berre”nin değiştirilmesinin nedeni, ismin kötülüğünden değil, ismi taşıyan kişinin kendini beğenmesi, ismi sebebiyle kibre kapılması ve hakkında; “O, ismini alet ederek kendini temize çıkarıyor, kendini beğeniyor.” gibi dedikoduların yapılmış olmasındandır. Peygamberimizin (asm) kulağına bu dedikodular ulaşınca, “Berre” ismini Zeyneb’e çevirmiştir.

Konunun net anlaşılması için söz konusu hadisin tercümesini vermek istiyoruz:

Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre; “Zeyneb’in adı 'Berre' idi. Bu kızcağız, adıyla kendisini tezkiye eder (beğenir) denildi. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm) ona Zeyneb adını verdi.” (Buhârî, Edeb, 108; Müslim, Adâb, 17)

Görüldüğü gibi bu isim yasaklanmamış, kibir ve gurura sevki engellemek için isim değiştirilmiştir. Yoksa ismin kendisinde bir çirkinlik söz konusu değildir.

Netice itibariyle; Berre / Berra / Berire isminin anlamı “iyi insan, cömert kimse, kusursuz kimse, sözünde duran” demek olup, bu ismin çocuğa verilmesinde bir sakınca yoktur. Zira bu isim Türkçede bu anlamı çağrıştırmaz. Bununla beraber söz konusu sakıncaları çağrıştırma ihtimali olmayan ve anlamı da güzel olan başka bir ismin tercih edilmesi daha uygun olur.

Vera ismine gelince:

Vera, takvanın ileri derecesini ifade eden bir tasavvuf terimidir. “Korunma, sakınma, şüpheli şeylerden kaçınma, mubah ve mekruhlarda bile titiz davranma” demektir.

Vera ismini çocuğa vermekte bir sakınca yoktur. Bununla birlikte toplumda fazlaca yaygın olmayan “Vera” ismi yerine, başka bir isim de tercih edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun