Ali Ekber, Muhammed Ekber gibi isimler koymak şirk midir?

Ali Ekber, Muhammed Ekber gibi isimler koymak şirk midir?
Tarih: 16.10.2018 - 20:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ali Ekber, Muhammed Ekber, Hüseyin Ekber gibi isimler koymak şirk midir?
- Mesela Allahu Ekber (Yüce Allah) denir. Buna göre bu isimler şirk olur mu, eğer şirk olmazsa günahı var mı?
- Eğer böyle bir isim konulmuşsa, değiştirmek gerekir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Ekber” kelimesi başkasına nispetle büyük ve yaşlı olan manasında da kullanılır, bu sebeple şirk olmaz.

Ancak yanlış anlamaya neden olacak isimler yerine başka isimler vermek daha uygun olur.

Nitekim genel kural olarak, manası kötü olan ya da üstünlük, kusursuzluk, günahsızlık gibi bir anlam ifade eden isimler tavsiye edilmemiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-bari, 10/576)

İslam hukuku bizi çocuklarımıza güzel, doğru mana ve anlamlı, kibirden ve küfür alametlerinden uzak, hakkında iyi düşünmeye sevk eden ve zilletten de uzak isimler koymamızı teşvik eder. Bu yüzden Peygamberimiz (asm) kötü anlama gelen isimleri iyi anlama gelen isimlerle değiştirmiştir.

Bu nedenle, asıl anlamında iyi olup kötü bir manayı veya hakareti çağrıştıracak ya da “efdal, akdes ve ekber (en iyi, en kutsal, en büyük)” gibi kendini övmeye sebep olacak -tevazuyu bozacağı için- bu tür isimler tavsiye edilmemiştir.

Özellikle Arapça bilenler için bu isimler bu olumsuzlukları daha da çağrıştıracaktır. Allah (c.c.) buyuruyor ki: “Kendinizi aklamayın. O, kimin daha çok sakındığını en iyi bilendir.” (Necm 32)

Semure bin Cündüb’ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: Oğluna Yesar (zenginlik, bolluk), Rebah (kazanç, kâr), Necîh (başarı, isabetli görüş), Eflah (başarı) koyma..” (Müslim, 2136)

Yine Peygamber Efendimiz, “Berre” ismini Zeynep isimiyel değiştirmiş ve şöye demiştir: “Nefsinizi aklamayın. Allah karadakileri sizden daha iyi bilir.” (Müslim, 2136)

Bu hikmetten dolayı, bu ümmetin alimleri ve dahileri kendilerini övecek isim ve lakapların kendilerine verilmesini hoş karşılamamışlardır.

Özetle, “Ekber” isminin birden fazla anlamı vardır. Bunlardan biri “yaş olarak büyük” anlamıdır. Bu nedenle bu ismi vermek asla şirk olmadığı gibi haram da olmaz. Ancak içinde övünmeden bir pay vardır. Bu tür isimlendirmelerden uzak durmak en uygun olanıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun