KURBAN BAYRAMI

Aziz ve Muhterem Müslümanlar!

Bugün Müslümanların Kurban Bayramı'dır. İmanlı kalplerin coştuğu, Allah sevgisiyle dolup taştığı, rızasını kazanmak için mal ve bedenle ibadet ve fedâkârlıklara koştuğu muhteşem ve şerefli bir gündür.

Bayramlar Allah'ın büyüklüğünü, îmanın izzetini, İslâm'ın yüceliğini ilân etmek günüdür. Mü'minler Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farzların sonunda tekbir okurlar. "Allahu Ekber, Allahu Ekber!" diyerek tevhidi ilân ederler.

Müezzinler günde beş defa "Allahu Ekber!"i tekrarlayarak Müslümanları namaza, niyaza, kurtuluşa davet ediyorlar. Zerrelerden yıldızlara kadar herşey "Allahu Ekber!" deyip aklı başında, kalbi yerinde olan insanları Allah'ın birliğine, îmana davet ediyorlar. Allah'ın izniyle bizleri âhirete doğru götüren dünya gemisi de Mekke ağzıyla, Arafat diliyle, bilhassa bugünlerde büyüklüğü nisbetinde "Allahu Ekber!"söylüyor.

Rahmetin hediyesi olan umum hayvanlar et, süt, bal gibi meyveleriyle; bütün ağaçlar rahmet hazinesinden ellerini doldurup Allah namına bizlere takdim ettikleri yaprak, çiçek ve meyveleriyle "Bismillah!" diyorlar. Allah'ın nimetlerini getirip Allah namına bizlere veriyorlar. Kurbanlık hayvanlar Allah'ın emriyle bize teslim oluyorlar. "Bismillâhi Allahu Ekber!" diyerek onları kesmemize boyun eğiyorlar.

Kâinatta var olan herşey "Allahu Ekber!"i terennüm ediyor. Allah'tan başka şeylere tapanları gaflet uykusundan uyandırmak istiyor. Hülâsa bayramın sırrı, "Allahu Ekber!"de gizlidir. Allah'ın büyüklüğü o en büyük kelimeyle ifade ediliyor.

Evet, Allah en büyüktür. Korktuğumuz ve sevdiğimiz herşeyden daha büyüktür. Kibriya ve azamet O'na lâyıktır. Biz de bayramımıza "Allahu Ekber"le başlamak ve bitirmek istiyoruz.

Aziz Kardeşlerim! 

Şu bayram sabahında îman gözüyle yeryüzü mescid-i kebîrine bir bakınız! Ne muhteşem bir manzara göreceksiniz!

Yeryüzü büyük bir mescid, Mekke-i Mükerreme bir mihrap, Medîne-i Münevvere bir minber, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, O ebedî rehberin arkasında milyarlarla ifade edilen muazzam bir cemaat, Kabe'nin etrafında pervaneler gibi dönen milyonlarca mü'minler, küre-i arzdaki bütün camilerde biraraya gelmiş Müslümanlar, Kadîm ve Bakî olan Allah'ın arş-ı azametine yüzlerini çevirip bu fânilerin üstünde "Allahu Ekber, Allahu Ekber!" diyorlar. Allah'a ve Resûi'üne bağlılıklarını bütün cihana gür bir sadâ ile ilân ediyorlar. Ve "Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbı içerisinde en yüksek gür sadâ islâm'ın sadâsı olacaktır!", "Zafer İslâm'ın olacaktır!" diyorlar.

Îman ve Kur'ân'ın hakikatlan hâkim olacak, yeryüzünü küfür ve dalâlet pisliklerinden temizleyecek, aklını kullanan herkes "Allah birdir! Vâhid'dir, Ehad'dir, Kadîr'dir, Rahîm'dir!" diyecek, mülkü sahibine teslim ederek Müslüman olup kurtulacak inşallah!

Mü'min Kardeşlerim!

 Dünyada hak din olan İslâm şeriatından başka hangi nizam vardır ki, milyarlarca insanı bir anda, bir inanış, bir duygu, bir bayrak altında toplayabilsin? Ne mutlu bize ki, mukaddes dinimiz "Lâ ilahe illallah! Muhammedurrasûlullah!" bayrağı altında bizi topladı, birleştirdi. Neden birleşmeyelim? Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir... Bu kadar kuvvetli bağlarla birbirimize bağlıyız! Bunlar kâinatı birarada tutan rabıtalardır. Bizleri de bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan koruyacak bağlar, kuvvetler, esaslar bunlardır. Bu halkalara sımsıkı yapışalım! Dünya sefaletinden, rezaletinden ve âhiret azabından kurtulalım!

Unutmayalım ki: Selâmet ve emniyet yalnız İslâmiyet'te ve îmandadır. İnsanlığın aradığı gerçek hak ve adalet, huzur ve saadet Kur'ân'dadır, İslâm'dadır. Şaşkın beşer buna muhtaçtır.

Allah'ı bulan her şeyi bulmuştur, Allah'ı unutan her şeyini kaybetmiştir.

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

Bayramlar yardımlaşmanın, barışmanın, kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin en çok tezahür ettiği günlerdir. Kurbanlarımızı Allah rızası için keselim, muhtaçlara ikram edelim. Akraba ve dostlarımızla ciddî bir îman kardeşliği içinde münasebetlerimizi yenileyelim! Birbirimize vuslat kucağımızı açalım! Dargınlıkları, kırgınlıkları unutalım! Bizi kardeş yaratan Rabbimize hamdedelim. Allah için çalışalım, Allah için görüşelim!

En samimî hislerimle Kurban Bayramı'nızı tebrik ve tes'îd eder, Allah rızasına nail olmanızı dilerim.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, âmin...

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun