Soyut kavramlar, insanların uydurması mıdır?

Tarih: 25.06.2015 - 00:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Soyut kavramların neredeyse çoğunun olduğuna inanmıyorum. Bunların insanların uydurması olduğunu düşünüyorum. Lütfen bana bunu ispatlayın.
- Bir de materyalistler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
- Örneğin aklın soyut bir varlık olduğunu düşünmüyorum. Zannımca Aklın beyin olduğunu düşünüyorum. Lütfen açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Varlık kavramı yalnızca dış biçime sahip oluşlar için kullanılmaz. Görünürde biçimsel varlığı olmayan, ancak zihinsel olarak düşünebildiğimiz her şey de vardır.

Unutulmamalıdır ki dışsal varlıklara da “varlık” olgusunu biz zihinsel olarak algımıza dayalı olarak atfediyoruz. Dolayısıyla gerçekte varlık kavramının kendisi soyuttur. Soyut olmak varlık için bir noksanlık değil aksine daha güçlü olmayı ifade eder.

Zaten gerçekte yok olandan bahsedebilme ve onu zihinsel olarak düşünebilme imkânımız da yoktur. Buna "mutlak yokluk" denmektedir. Oysa biz zihnimizde ve hayalimizde olası pek çok var oluş biçimleri ve anlamları da tasarlayabiliriz. İşte bu soyut tasarımlar da zihinsel varlıklardır.

Allah’ın varlığı ise soyut bir tasarım veya somut biçimsel bir var oluş olmaktan münezzehtir. Onun varlığı, bizim varlığı algılama işlemimizin bu iç ve dış ya da soyut ve somut olarak ikiye bölünmüş biçiminin ötesindedir. Bu nedenle de O’nun varlığının dış dünyada ve içimizde işaretleri, yansımaları anlamında ayetleri bulunmaktadır.

"Onlara ayetlerimizi âfâkta (evrende) ve enfûste (nefiste) göstereceğiz. Tâ ki Kur'an'ın hak olduğu onlar için açıklığa kavuşsun." (Fussilet, 41/43)

Beyin ile akıl arasındaki ilişki ise, araba ile sürücüsü arasındaki ilişkiye benzemektedir. Beyin fonksiyonları ile görme, işitme gibi eylemleri yapmaktayız. Ancak gördüğümüz ve işittiğimizden kişisel ve genel anlamlar çıkarabilmemiz ise çok daha kompleks bir işlevselliği gerektirmektedir.

IQ denilen beyin zekâsı ile EQ denilen duygusal zekâ ve SQ denilen ruhsal zekâ birbirlerinden oldukça farklıdır.

Duygusal ve ruhsal zekâlar beyinden ötesinde aşkınlığa sahiptirler. Materyalistler bu evrendeki ve kendilerindeki mükemmel düzen, birlik ve harmoniden basit bir beyin işlemi ile yola çıkarak, yani sadece IQ larını kullanarak her şeyin tek bir düzenleyicisinin ve var olduğuna ulaşmaları gerekirdi.

İman ve yaratıcıya sevgi ve bağlanma gibi EQ, SQ gerektiren eylemlere girişmeksizin sadece basit aritmetik işlemlerini kullanmaları gerekmektedir.

“İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden, bizi helâk eder misin, Allah'ım?” (A'râf 7/155)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun