Şeytanlığı seçen bir cin, şeytan olduktan sonra tövbe edip Müslüman olabilir mi?

Tarih: 25.07.2016 - 00:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İblis'in tövbe etmeyeceğini biliyoruz.
- Onun Zürriyeti de adaletli olsun diye şeytanı veya doğru yolu seçme özgürlüğü veriliyor. Peki şeytanlığı seçen bir cin şeytan olduktan sonra tövbe edip Müslüman olabilir mi?
- Yoksa o da Şeytanlığı seçtiği için asla tövbe etmeyecek midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İblisin zürriyeti de iblis gibi şeytani işler çevirmekten hak yolu düşünecek -deyiş yerindeyse- başlarını kaşıyacak vakitleri yoktur.

İslami Literatürde -gördüğümüz kadarıyla- bütün şeytanlar babaları İblis’le aynı yolun yolcusu olarak gösterilmektedir. İblis özgür iradesiyle şımarıklığı, kibir ve küstahlığı ile inkârcılığı tercih ettiği gibi, onun zürriyeti de aynı şekilde davranırlar.

İslam alimleri,

"Ya Rabbî!" dedi, "O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver!" (Hicr, 15/36)

mealindeki ayetin tefsirinde bu konu üzerinde durmuşlardır.

Bu konuda yapılan birkaç yorumu aşağıda takdim etmiş bulunuyoruz. Bu yorumlar İblis için olduğu gibi zürriyeti için de geçerlidir.

a) Şeytan Allah'ın kulu olduğunu ve Allah'ın kendisine yaptığı ihsanlarını (var edilmesi, akıl sahibi kılınması gibi iyiliklerini) zımnen itiraf etmesine rağmen, tövbe edip yaptığı yanlışlarından geri dönmemiştir. Çünkü, o daha önce Adem'e secde etmediğinden Allah'ın lanetine uğramış, rahmetinden mahrum kalmaya mahkum edilmişti. Allah'ın (hakkettiği için) kendisine küfür mührünü vurduğu kimsenin iman etmesi elbette beklenemez. (Nazmu'd-dürer, ilgili ayetin tefsiri)

b) Allah, şeytanda uzun süre yaşama sevgisini yarattığı için, kıyamete kadar kendisine mühlet verilmesini istemiştir. Çünkü hadiste ifade edildiği gibi, "Herkes -iman ve küfür konusunda- özgür iradesiyle yapacağı tercihine uygun bir yola muvaffak edilir." Şeytandaki uzun yaşama arzusu da bu nevidendir. (İbn Aşur, ilgili yer)

Yani; şeytanın özgür iradesiyle Allah'a karşı yaptığı ve yapacağı isyanın cezasını çekmesi için kendisine (tövbe etmeyi değil) yapacaklarını yapması için uzun yaşama arzusu verilmiştir. Artık o sadece bunu düşünmektedir.

c) İbn Ömer'den yapılan rivayete göre, İblis / Şeytan Hz. Musa'ya: "Sen (adam öldürmekten ötürü) tövbe ettiğinde Allah senin tövbeni kabul etti, sonra da seni peygamber yaptı ve seninle vasıtasız konuştu. Ben de tövbe etmek istiyorum; ne olur benim için şefaatçi ol!" dedi.

Hz. Musa da onun bu isteğini Allah'a arz etti. Allah: "Şeytanın gidip Âdem'in kabrine secde etmesi halinde tövbesini kabul edeceğini" söyledi.

Hz. Musa şeytana bu teklifi yaptığında, şeytan: "Dirisine secde etmediğim birinin ölüsüne mi secde edeceğim?!." diyerek bu teklifi reddetti. (Suyuti, Eddürrü'l-mensur, 2/34)

İlave bilgi için tıklayınız:

Şeytan Müslüman olamaz mı? Allah, nasıl oluyor da şeytanlara ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun