Hz. Muhammed'den sonra, bir peygamber daha geleceğine inanan dinden çıkar mı?

Tarih: 09.09.2016 - 00:35 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müseylimetül Kezzab'a tâbi olanlar Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselamın Peygamberliğine inansa dahi her biri Muayyen olarak tekfir ediliyor muydu? 
- Şayet tekfir ediliyorsa (dünyevi ahkam itibariyle) Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselamdan sonra Peygamber geldiğini söyleyen herkes Muayyen olarak tekfir edilir mi?
- Geldiğini söylemek ile geleceğini söylemek arasında fark var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm)'in peygamber olduğuna iman eden, ama ondan sonra bir peygamberin daha geldiğine veya geleceğine de inanan kimse İslam'dan çıkar.

Âmentüde geçen esaslara iman eden, kendince bir tevil (yorum) yaparak Ehl-i sünnetin inanma prensiplerine ve şekline uymayan bir inanma şeklini benimseyen şahıs ve gruplara ehl-i bid'at ve dalâlet denir.

"Tevil varsa tekfir yoktur." kaidesine göre, İslam mezhepleri içindeki ehl-i bid'at ve dalâlet tekfir edilemez.

Son Peygamber Muhammed Mustafa (asm)'dan sonra bir peygamber daha geleceğine iman edenlerin bir kısmı da ilgili nasları tevil ediyorlar, ancak vardıkları sonuç İslam'ı neshetmek (süresinin dolduğuna hükmetmek) olacağı için, İslam'dan çıkmış oluyorlar. Bunların yaptıkları tevil değil, tahrif oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun