Şehitlik makamı mı üstündür, sıddikiyyet makamı mı üstündür?

Tarih: 18.03.2015 - 10:15 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın ken­dilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar ve şehitler ve salihlerle beraberdirler..."(Nisa, 4/69)

ayetinin lafzındaki tertibe binaen peygamberlerden sonra sıdıklerın sonra şehitlerin sonra da salihlerin geldiği belirtilir.(bk. İbn Kesir, Tefsiru'l Kur'ani'l Azim, I, 458; Razi, Tefsiru'l Kebir, X, 133)

Fahreddin er-Râzî, Meryem Suresi 41. ayette Hz. İbrâhim’le ilgili geçen sıddîkı açıklarken her nebînin aynı zamanda sıddîk olduğunu, fakat her sıddîkın nebî olması gerekmediğini, sıddîkın nebîye en yakın mertebede bulunduğunu, bundan dolayı orada bu iki kelimenin yan yana kullanıldığını belirtir (Razi, Tefsiru'l Kebir, XXI, 223).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun