Şafiilerde abdesti bozan haller?

Tarih: 04.05.2017 - 04:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

Bu sorularıma cevap verir misiniz?
1. Şafilere göre abdestliyken tenasül uzvuna pamuk veya peçete koymak abdesti bozar mi (erkek ve kadın)?
2. Şafilerde tenasül uzvuna konulan pamuk ıslanıp düşse ve on anda abdest bozulur mu(erkek ve kadın)?
3. Şafilerde ağız dolusu kusmak abdest bozar mı?
4. Şafilerde mideden kan gelse, kulak içinden kan gelse, beyinden kan gelip burundan, ağızdan çıksa abdest bozulur mu?
5. Şafilerde dert nedeniyle gözden yaş gelse abdest bozulur mu?
6. Şafilerde hocam ramazanda mecburi pamuk kullanıyorum abdest için oruç bozulur mu?
7. Şafilerde, grip olduğumuzda burnu çekip yutmak ve beyinden mideye akan akıntıları yutmak orucu bozar mı?
8. Şafilerde namazdayken de bu durumu yapmak namazı bozar mı yani burnu çekip yutmak?
9. Meni yemek haram mı şafilere göre?
10. Şafilerde kulağa ve buruna damlatılan ilaç ağza gelse veya mideye gitse şafilerde abdest bozulur mu?
11. Şafilerde önden yellenme kadın ve erkek için abdest bozulur mu?
12. Şafilerde makata konan pamuk içerde kalsa bu durumda oruç bozulur mu yada pamuk düşse abdest bozulur mu pamuk komple makata yerleştirmek orucu abdesti bozar mı?
13. Şafilerde açık yaraya konulan alkol, kolonya, tentürdiyot, ilaç gibi alkol içeren maddeler yaraya konulsa abdest bozulur mu? Mesela eli yaralı olan karnı yaralı ve başı yaralı olan bunları kullansa abdest bozulur mu?
14. Şafilerde dişi olan ne kadar hayvan varsa onlara elimiz değse abdest bozulur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1:
Şafilere göre abdestliyken tenasül uzvuna pamuk veya peçete koymak abdesti bozar mı (erkek ve kadın)?

Cevap:
Bozmaz. (el-Mecmu, 2/11)

Soru 2:
Şafilerde tenasül uzvuna konulan pamuk ıslanıp düşse ve on anda abdest bozulur mu(erkek ve kadın)?

Cevap:
Bozar. (a.g.y)

Soru 3:
Şafilerde ağız dolusu kusmak abdest bozar mı?

Cevap:
İstem dışı olursa bozmaz. (a.g.e, 2/7)

Soru 4:
Şafilerde mideden kan gelse, kulak içinden kan gelse, beyinden kan gelip burundan, ağızdan çıksa abdest bozulur mu?

Cevap:
Bozmaz. (a.g.e, 2/54)

Soru 5:
Şafilerde dert nedeniyle gözden yaş gelse abdest bozulur mu?

Cevap:
Ağlamak, göz yaşı dökmek abdesti bozmaz.

Soru 6:
Şafilerde, Ramazanda mecburi pamuk kullanıyorum, abdest için oruç bozulur mu?

Cevap:
Prensip olarak kişinin içine kadar sızmadığı için sorunuzdaki durum orucu bozmaz. Ancak, bir erkek dübürüne (arka tarafına) veya bir kadın öne veya arka tarafına parmağını veya başka bir şey koysa ve bir kısmı dışarıda kalsa (da) orucunun bozulacağına dair açık ifadeler vardır. (bk. Nevevi, el-Mecmu’, 6/114)

Buna göre, sizin -erkek olarak- pamuk kullandığınızın mahalli önem arz eder. Arka taraf ise bozar, ön taraf ise bozmaz, çünkü bağlantı şekli farklıdır.

Soru 7:
Şafilerde, grip olduğumuzda burnu çekip yutmak ve beyinden mideye akan akıntıları yutmak orucu bozar mı?

Cevap:
Bu olay kişinin iradesi dışında olur ve kişi de ona engel olamıyorsa, bozmaz. Fakat iradesiyle bunu yutsa veya mani olabildiği halde olmuyorsa bozar. (bk. Nevevi, el-Mecmu, 6/319; V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 2/666)

Soru 8:
Şafilerde namazdayken de bu durumu yapmak namazı bozar mı yani burnu çekip yutmak?

Cevap:
Şafii mezhebinde bir kural var: “Orucu bozan bir şey namazı da bozar.”

Bu kaideye göre, 7. maddede zikredilen hükümler burada da caridir. Yani, eğer burun akıntısı içerisine baştan inen veya mideden çıkan balgam karışmışsa, bunu iradesiyle yutmak orucu da namazı da bozar. Kişinin iradesi dışında olması durumunda da bu duruma mani olma imkanının olmaması durumunda ne oruç ne de namaz bozulmaz. (bk. Şirbini, el-İkna’, 1/152)

Soru 9:
Meni yemek haram mı Şafilere göre?

En sahih ve meşhur olan görüşe göre meniyi yutmak haramdır. (bk. Nevevi, el-Mecmu, 2/556)

Soru 10:
Şafilerde kulağa ve buruna damlatılan ilaç ağza gelse veya mideye gitse şafilerde abdest bozulur mu?

Cevap:
Açık birer menfez olarak kabul edilen boğaz, kulak, burun, ön ve arka yoluyla, iç taraf olarak kabul edilen boğazdan aşağı karna, mideye, bağırsaklara veya beyne girmesiyle oruç bozulur. Ancak bunların mide barsak gibi sindirim sistemine girip girmediği, ancak tıbbın tespit etmesiyle mümkündür. Bugün bu yollardan biriyl,e bir sıvının ilgili yerlere ulaşmadığı belirlenmiş olduğundan, Diyanet İşleri Başkanlığı bunların orucu bozmayacağına dair fetva vermiştir. Bu durum Şafii mezhebinin kaidelerine de uygundur.

Soru 11:
Şafilerde önden yellenme kadın ve erkek için abdest bozulur mu?

Cevap:
Bozulur. (Gazali, el-Vesit, 1/311-312; Nevevi, el-Mecmu, 2/4-5)

Soru 12:
Şafilerde makata konan pamuk içerde kalsa bu durumda oruç bozulur mu ya da pamuk düşse abdest bozulur mu pamuk komple makata yerleştirmek orucu abdesti bozar mı?

Cevap:
Bir kimse oruçlu iken gündüz makatına pamuk koysa orucu bozulur. (Nevevi, el-Mecmu, 6/314)

Şayet gece koysa ve pamuk öyle kalsa bozulmaz. Çünkü bu durumda dışarıdan bir şey içeri girmemiştir. İçeri konan pamuk ister kendiliğinden ister biri tarafından çıkarılsın abdest bozulur. (bk. Nevevi, el-Mecmu, 2/11)

Soru 13:
Şafilerde açık yaraya konulan alkol, kolonya, tentürdiyot, ilaç gibi alkol içeren maddeler yaraya konulsa abdest bozulur mu? Mesela eli yaralı olan, karnı yaralı ve başı yaralı olan bunları kullansa abdest bozulur mu?

Cevap
Bozulmaz.

Soru 14:
Şafilerde dişi olan ne kadar hayvan varsa, onlara elimiz değse abdest bozulur mu?

Cevap:
Şafii mezhebinde hiçbir dişi hayvandan abdest bozulmaz. İnsanlardan da sadece nikahı düşen kadınlardan bozulur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şafi mezhebine göre abdestle ile ilgili hükümler nelerdir?
Şafi mezhebine göre oruç ile ilgili hükümler nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun