Kadın imam olurken, safın tam ortasında durmasının delili nedir?

Tarih: 10.03.2017 - 02:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kadının kadınlara imamet görevinde safın tam ortasında durmasının delili nedir?
- Neden önde durmaz da safın ortasında durur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kadın, kadınlara imamlık yaparken -erkekler gibi önde değil de- safın ortasında durmasının meşruiyetinin delili, Hz. Peygamber (asm)'in hanımlarının uygulamalarıdır. Rivayete göre, Hz. Aişe ve Hz. Ümmü Seleme kadınların cemaatine imamlık ettikleri zaman saffın ortasında duruyorlardı. (bk. Beyhaki, es’sünenu’l-kübra, 3/187; Nevevi, Mecmu, 4/295-96; eş-Şirbini, Muğni’l-Muhtac, 1/493)

- Bunun hikmeti ise, kadın için örtünün önemli olmasıdır. İmamlık yapan bir kadının vücudunun daha gizli kalacağı, örtülü kişiliğine daha uygun olan safın ortasında durması, her taraftan görülebilen bir şekilde en önde tek başına durmasından daha hayırlıdır. (bk. Beyhaki, Nevevi, eş-Şirbini, a.y)

- Bununla beraber, imam olan kadının safın ortasında durması farz değil sünnettir. (bk. el-Mecmu, a.y;  el-Muğni, a.y)

Ek Bilgi:

Malikiler hariç, diğer üç mezhebin ittifakıyla bir kadının kadınlara imamlık yapması caizdir. Bunların delili Ümmü Varaka’nın: “Hz. Peygamberin kendisine hane halkı olan kadınlara imamlık yapmasına izin verdiğine” dair hadistir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 2/1194; el-Mevsuatu’l-fıkhıye, 6/204)

Şafii ve Hanbelilerin sahih olan görüşlerine göre, kadınların kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları sünnettir.

Hanefilere göre ise, sünnet değil, fakat şayet kılarlarsa “maal-kerahe” caizdir. Bununla beraber imam olan kadının safın ortasında durması gerekir. (a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun