Kadın cenaze namazı kıldırabilir mi?

Tarih: 03.08.2023 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cenaze namazını erkeğin bulunmadığı durumda kadın namazı kıldırabilir mi?
- Çünkü eğer namaz kılınmazsa bütün mahallelinin boynuna günah yazılacak?
- Erkeklerin gelme şansı hiç yok yani. Kadın kıldırabilir sadece ve kadın kıldırmazsa cenaze namazı kılınamayacak.
- Kadın, kadınlara namaz kıldırabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadının -hangi namaz olursa olsun- erkelere namaz kıldırması caiz değildir, kıldırsa bile geçersizdir. 

Kadının Kadınlara Namaz Kıldırması

Şafi ve Hanbelî mezheplerine göre bir kadının, kadınlara namaz kıldırmasında hiçbir sakınca yoktur.

Bu görüşte olanlar, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin Ümmü Varaka’ya kendi ev halkına namaz kıldırmasına izin vermesini(1) delil gösterirler.

Hanefî mezhebine göre kadının, kadınlara namaz kıldırması caiz olmakla birlikte, mekruhtur(2); Malikîlere göre ise caiz değildir.(3)

Kadının kadınlara namaz kıldırması hâlinde, cemaatten öne geçmeyip, diğer kadınların hizasında / arasında durması gerekir.(4)

Cenaze Namazı

Cenaze namazı farz-ı kifaye olan bir ibadettir. Bunda kadın erkek ayırımı yoktur. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) cenaze namazını, hücre-i saadetlerine erkekler ve kadınlar grup grup gelerek kılmışlardır.

Müslümanların bir kısmının cenaze namazını kılmasıyla diğerlerinin üzerinden farziyet düşer. Mesela, hiç erkek olmasa, bir tek kadının namazı kılması yeterli gelmektedir. Yine erkeklerin bulunmadığı bir zamanda kadınlar cemaat hâlinde kılabilirler. İmam olan kadın safın ortasında bulunur, diğer kadınlar cemaat olurlar.

Kaynaklar:

1) Ebû Dâvûd, Salât, 62; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VL, 255; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 597.
2) Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 207.
3) İbn Rüşd, Bidâye, I, 145; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 156.
4) Abdürrezzâk, el-Musannef, III, 140-141; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 37-38; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 305-306.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun