Âdetliyken yakınlık haram mı?

Tarih: 29.05.2023 - 14:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Meymune’den: Hz. Peygamber (s.a.v.) eşlerinden biriyle yakınlık etmek istediğinde (izar giyme) emri verir, o da âdet olduğu hâlde izar giyerdi.
- İzar nedir? Adetliyken yakınlık haramsa, bu hadis Kuran’la çelişmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili ayetin meali şöyledir:

“Sana kadınların âdet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki: O sıkıntılı bir hâldir. Bu sebeple âdet günlerinde kadınlardan ayrı durun, temizlenmedikçe onlara yaklaşmayın (onlarla cinsel ilişkide bulunmayın). İyice temizlendiklerinde onlara Allah’ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever.” (Bakara, 2/222)

Bu ayette geçen “uzak durma ve yaklaşmama” emri, bedenlerin birbirinden uzak ve ayrı olmasına değil cinsel ilişkiye yöneliktir. Cinsel ilişkide bulunmamak şartıyla, aybaşı hâlindeki kadın ile kocası arasında başkaca bir sınırlama yoktur.

Nitekim âdet gören kadından tamamen uzak mı kalınacağını soranlara Allah Elçisi (asm) şu cevabı vermiştir: "Cinsel ilişki dışındaki şeyler, normal zamanlardaki gibi yapılabilir." (Müslim, Hayz" 16; Nesaî, Tahâret, 18)

Diğer yandan Hz. Peygamberin (asm) eşleriyle dizkapağı ve göbek arası dışındaki normal ilişkilerini sürdürdüğü bilinmektedir. (Buhârî, Hayz, 5)

- İzar kelimesinin değişik manalarına işaret edilmiştir. Ancak ilgili hadislerde yer alan bu sözcüğün “göbek ile diz kapağı arasındaki bir örtü / bir bez” olduğunda şüphe yoktur. Hadis, lügat ve fıkıh kaynaklarında bunu görmek mümkündür. (bk. Nevevi, el-Mecmu, 2/362-365; 2/544; Esna’l-Metalib, 1/100-101; el-Bahru’r-raik, 1/208)

İlave bilgi için tıklayınız:

Âdetli kadının göbek ile diz kapağı arasından faydalanmak caiz mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun