Peygamberimizin, ayetleri iniş amacının dışında kullandığı olmuş mudur?

Tarih: 17.08.2018 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz (sav)’in ayetlerin asıl iniş sebebinin dışında farklı bir olay sırasında söylediği olmuş mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, Kur'an-ı Kerimi 23 senede süren bir zaman dilimi içinde, ilahi hikmet gereği ayet ayet sure sure indirerek dinini tamamlamıştır. Kur'an’ın nüzul sebepleri incelendiğinde, nüzul sebeplerinin birkaç kısma ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan:

Birinci kısım, herhangi bir sebebe bağlı olmadan inen ayetlerdir ki, Kur'an’ın çoğu bu tarz ayetlerden oluşmaktadır. İnanç, şeri hükümler, tarihi kıssalar, cennet ve cehennemle ilgili gaybi haberler ifade eden ayetler bu kısma girmektedir.

İkinci kısım, belli bir sebebe, belli bir olaya, belli bir ihtiyaca bağlı olarak inen ayetlerdir. Olaylar, inen ayetlerle izah edilmekte ve yorumlanmaktadır. Ebu Leheb hakkında inen ayetlerle, Hz. Aişe’ye atılan iftira ile ilgili inen ayetler, bu konuda örnek verilebilir. Hz. Peygambere sorulan sorulara cevap olmak üzere inen ayetler de bu kısma girmektedir.

İslam alimleri ve müfessirler, Kur'an’ın iyi anlaşılması için, Allah’ın muradını anlamak için ayetlerin nüzul sebeplerini bilme ve anlama konusunda azami gayret göstermişlerdir.

“Bir sebebe bağlı olarak inen ayetlerin, genel anlam mı, özel anlam mı ifade ettiği” konusu Hz. Peygamber (asm) tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Çünkü O (asm), Kur'an müfessiridir. İnen ayetlerde Allah’ın muradının ne olduğu, Allah tarafından vahiy ve ilhamla kendisine bildirilmiştir. Kur'an O’nun hakkında şöyle demektedir:

"Sana bu zikri (Kur'an'ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, ta ki düşünüp öğüt alsınlar." (Nahl, 16/ 44)

 “... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının..." (Haşr, 59/7).

"O, havadan konuşmaz, O (na inen Kur'an veya O'nun söyledikleri), kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir." (Necm, 53/ 3-4).

Sonuç

Görüldüğü gibi dinimizin iki ana kaynağı vardır. Biri Allah’ın kitabı Kur'andiğeri de Allah Resulünün sünneti dediğimiz söz ve davranışlarıdır. Onun için Kur'an’da doğrudan olmayan pek çok farz ve vacipler (namaz ve hac gibi ibadetlerdeki farz ve vacipler ile haram sayılan yiyecekler gibi) Hz. Peygamber (asm) tarafından sabit olmuştur.  

Bu da gösteriyor ki Allah, Resulüne, dinde hüküm koyma yetkisini vermiştir. Çünkü O, Allah’ın kontrolü ve himayesi altında olmuştur. Farklı vahiy şekilleri ve ilhamla desteklenmiştir.

Bütün bunları değerlendirdiğimizde Allah Resulü, Kur'an ayetlerini Allah’ın muradına muvafık bir şekilde açıklamış, ayetlerin genel ve özel olan iniş sebeplerini belirtmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Esabab-ı Nüzul nedir? Ayetlerin hepsinin iniş sebebi var mı ...
Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri ahirete kadar her zaman her an ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun