Peygamber Efendimizin sünnetlerinin farklı olmasının hikmeti nedir?

Tarih: 19.01.2015 - 09:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mesela bazen ellerini göbek altında bağlayarak, bazen göbek üzerinde bazen de ellerini yana salarak namaz kılmasının hikmeti nedir?
- Bazıları Efendimizin önce ellerini göbek üzerinde bağlayarak namaza başladığını, daha sonra yorulduğu zaman ellerini göbek altına saldığını, en sonda çok yorulduğu zaman ellerini yanlarına saldığını söylüyorlar bu doğru mu?
- Efendimiz genelde ellerini göbek altında bağlayarak mı namaz kılmıştır? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namazda ellerin bağlanıp bağlanmaması, bağlanacaksa nasıl bağlanması gerektiği konusunda, mezhepler arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

Hanefi mezhebine göre namazda erkeklerin, sağ ellerini göbeklerinin altında sol elleri üzerine koymaları, kadınların da sağ ellerini sol elleri üzerine koyarak halka yapmaksızın göğüsleri üzerinde bulundurmaları sünnettir. (Mevsıli, el-İhtiyar, İstanbul, ts., I, 49; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts., I, 320)

Şafiilere göre, göğüsün altında sağ elin içini sol elin üzerine koyarak bağlamak sünnettir. (Maverdi, el-Havi’l-Kebir, Daru’l-Fikr, Beyrut, II, 227)

Hanbelilerde ise, ellerin göğüsün altı ve göbeğin altından bağlanacağı hususunda farklı görüşler vardır. (İbn Kudame, el-Muğni, Beyrut, 1405, I, 549)

Maliki mezhebinde de bu konuda farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre, sağ eli sol el üzerine koymayı namazın adabından sayarken, kimileri bunu mekruh görmektedir. Diğer bir görüşe göre ise, farz namazlarda sağ elin sol el üzerine konularak bağlanması mekruh, nafile namazlarda ise caizdir. (İbn Cüzey, el-Kavannü’l-Fıkhiyye, s. 55)

Namazda, sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde elleri bağlamanın sünnet olduğu hadislerle sabittir. (Buhari, Ezan 87; Müslim, Salat 54; Ebu Davud, Salat 120; Tirmizi, Mevakitü’Salat 75; İbn Mace, İkametü’s-Salat 3; Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, XI, 7)

Erkekler bazı mezheplere göre göbek altından, bazı mezheplere göre göğüslerinin üzerine, bazılarına göre ise göğüs altından (göbek üstünden) ellerini bağlarlar.

Hz. Peygamber (asm)'in namazının içerisinde hem Şafii hem Hanefi, hem Maliki hem de Hanbeli mezheplerinin uygulamalarını bulmak mümkündür. Her mezhep kendi usul ve esaslarına göre Hz. Peygamber (asm)'in namazını inceler, ona göre rivayetleri elden geçirir ve hükmünü verir. Bu konuda da her bir mezhep, sahabe ve tabiin büyüklerinden birinin söylediğini veya ondan gördüğü uygulamayı tercih etmiştir.

Sonuç olarak, namazda ellerin nerede bağlanacağına dair ileri sürülen görüşler, namazın esasını ilgilendiren hususlardan olmadığından bu görüşlerin herhangi birine göre davranan bir kişinin namazına zarar gelmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hangi mezhebe uysam daha iyi olur, hangisi daha üstün?.. 
İslamiyet’teki mezheplerin farklı oluşunun hikmeti nedir?
Mezhepler arasındaki farklılığı nasıl açıklayabiliriz?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun