Öldürülmesi yasaklanan dört hayvan hangisidir, hikmeti nedir?

Tarih: 07.12.2021 - 08:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Öldürülmesi yasak olan 4 hayvanla ilgili bir hadis varmış. Sanırım o hayvanlar arı karınca ve iki kuş türüydü. Böyle bir hadis var mı?
- Eğer varsa, bir ihtiyaç yokken zaten bütün hayvanların öldürülmesi yasak değil mi?
- Özel olarak bu dört hayvanın öldürülmesinin yasaklanma hikmeti nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Abbas’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şu dört hayvanın öldürülmesini yasaklamıştır:

Karınca, bal arısı, hüdhüd ve göçmen kuşu. (bk. İbn Mace, Sayd, 10; Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra,19373-75-76)

Beyhaki’deki bir rivayette “kurbağa” da zikredilmiştir. Fakat Beyhaki bunun zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Beyhaki, a.g.e, 19378)

Beyhaki’ye göre, kurbağa hakkındaki en kuvvetli rivayet, Beni Temim kabilesinden Abdurrahman b. Osman’a ait olandır. (Beyhaki, a.g.e, 19379)

Abdurrahman b. Osman’dan gelen aynı rivayet Ebu Davud’da da zikredilmiştir. (Edeb, 164)

Ahmed bin Hanbel de Ebu Davud’daki aynı senetle bu bilgilere yer vermiş, Muhakkik Şuayb el-Arnavud ve ekibi bunun sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. el-Müsned, 15757)

Soruda da ifade edildiği gibi, bir ihtiyaç yoksa veya bir zararı dokunmayacaksa hiçbir hayvan öldürülemez. Ancak bu hayvanlara özellikle dikkat çekilmesinin elbette bazı hikmetleri vardır. Biri şu olabilir:

Karınca: Çalışkan bir türdür. Biraz hırslı olsalar da rızkını zamanında tedarik etmesi, bu hususta ilahî kanunlara uymasından dolayı “öldürülmesinin yasaklanması ile” ödüllendirilmiş olabilir.

Bal arısı: Bal gibi en hoş, gıdalı, şifalı, tatlı bir sanatla iştigal etmesi, hayatına kastetmenin çirkinliğine ve yanlışlığına işaret etmek üzere “öldürülmesinin yasaklanması” ile ödüllendirilmiş olabilir.

Hüdhüd: Toprak altından su bulup çıkarmasına, Hz. Süleyman’ın susuz kalmış ordusunun hayatta kalmaları için yaptığı bu hizmetin bir mükâfatı olarak, onun hayatına kasteden insanların engellenmesi söz konusu olabilir.

Ayrıca, Güneş'e tapan müşrik Sebe halkının iman etmelerine vesile olması da bu ödülün verilmesini hak etmiş olabilir.

Göçmen kuşu: Bu, başı ve gagası büyük, tüylerinin yarısı siyah yarısı beyaz olan bir kuştur. Hüdhüd gibi göçmen kuşunun da eti haramdır. Dolayısıyla zararsız olan bu hayvanların öldürülmesinde bir fayda ve maslahat da yoktur. Bu sebeple öldürülmeleri yasaklanmış olabilir. (krş. Ed-dürerü’s-Seniye- el-Mevsuatu’l-Hadisiye, ilgili yer)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hayvanlar hakkında kul hakkı var mıdır? Nasıl helalleşilir ...

Tavukları aç bırakarak yumurtlamaya döndürmek caiz midir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun