Neml suresi 88. ayet, levha tektoniğine mi işaret ediyor yoksa kıyametteki duruma mı?

Tarih: 26.05.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nebe suresi 7. ayet dağların kazık olduğunu söylüyor.
- Birinci sorum: Bu ayetten dağların sabit olduğu çıkar mı?
- İkinci sorum: Nebe suresi 7. ayetle Neml 88. ayete -haşa- çelişki diyorlar, ne demek lazım?
- Üçüncü sorum: Neml 88 levha tektoniğine mi işaret ediyor yoksa kıyametteki duruma mı?
- Eğer kıyametteki duruma işaret ediyorsa, dağlar şimdi de hareket ediyor. Ya da acaba hem kıyametteki durumlarına hem de levha tektoniyine işaret ediyor olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Nebe suresinin 7. ayetinde, dağların kökleriyle yerkürenin sinesine çakıldığı ve sabit bir konuma sahip olduğuna işaret edilmiştir.

- Neml suresinin 88. ayetinin meali şöyledir:

“Dağları görür, onların durduğunu sanırsın; oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.”

Bu ayette dağların bizzat bağımsız olarak hareket ettiğine dair bir ifade yoktur. 

Bilakis dağların bizzat durgun olduğuna ve bakanların da bu durgunluğuna bakarak onların hiçbir surette hareket etmediklerini sandıklarına dikkat çekilmiştir.

Ardından dağların bulutlar gibi gelip geçtiklerine, -parçası oldukları- dünyanın hareketiyle birlikte dolaştıklarına işaret edilmiştir.

Bu ayette dünyanın Güneş'in etrafında dönmekte olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu sebeple iki ayet arasında bir çelişki yoktur.

Nebe suresinde, dağların doğrudan yerküresinin sinesine çakılıp sabit bir vaziyet aldığı, Neml suresinde ise, dağların dünya ile birlikte -dolaylı olarak- hareket ettğine dikkat çekilmiştir.

- Klasik tefsir kaynaklarında Neml suresinin 88. ayeti, genellikle kıyamet vaktine dair olduğu yorumları yapılmıştır. Ancak son asırlardaki önemli tefsir kaynaklarında bu ayet, daha çok şimdiki duruma ve dünya ile birlikte Güneş'in etrafında döndüğü gerçeği doğrultusunda yorumlanmıştır. 

Kanaatimizce ayette yer alan “Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır” mealindeki ifadeden bu ikinci yorumun daha kuvvetli olduğunu anlamak daha uygundur. Çünkü kıyamet bir yıkım vaktidir. Sapa sağlam yapıların yeri o zamanı değil, şimdidir.

Bununla beraber, bu ayetin ifadesini hem kıyamet vaktine bir işaret hem şimdiki zamana bir dikkat çekme olarak algılamak mümkündür. (krş İbn Aşur; Şaravî; Zuhayli/el-Munir, ilgili ayetin tefsiri)

Ayrıca, bir ayetin birden çok manaya işareti olabileceği gibi, daha anlaşılmayan, ileride anlaşılacak başka manaları da olabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Enbiya suresi 44'üncü ayette geçen "artık görmüyorlar mı ki biz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun