Mehdi zamanında çoğunun iman etmesi, ayete aykırı olmaz mı?

Mehdi zamanında çoğunun iman etmesi, ayete aykırı olmaz mı?
Tarih: 21.05.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Onların çoğu iman etmez ayeti ile kıyamet alameti olarak mehdi zamanında tüm herkesin iman etmesi nasıl izah etmek lazım?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela şunu belirtelim ki, “Ne kadar hırs gösterirsen göster, insanların ekserisi iman etmezler.” (Yusuf, 12/103) mealindeki ayet, genel olarak tefsirlerde iki şekilde yorumlanmıştır:

Birincisi: Bundan maksat bütün insanlardır.

İkincisi: Bundan maksat, “Hz. Yusuf’un kıssası hakkında soru soran ve sure indikten sonra yine iman etmeyen” Mekke müşrikleri ve Yahudilerle ilgilidir. (Misal olarak bk.Taberi, Razi, Zemahşeri, Kurtubi, Beyzavî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

Bu ikinci yoruma göre sorudaki problem söz konusu değildir.

Şunu söyleyelim ki ahir zamanla ilgili hadislerin çoğu müteşabihtir, yani manası kapalı, birçok anlama gelebilen hadislerdir. Bunların değişik zaman dilimlerine bakan versiyonları vardır.

Bununla beraber bu konuda görebildiğimiz birçok araştırmacı kaynakta, “Hz. Mehdi döneminde bütün insanların Müslümanlığı”ndan ziyade, “kendisinin hâkimiyetinden, genel ahlakı düzeltmesinden, Asr-ı saadetteki gibi İslam dinini yeniden hayata geçireceğinden" söz edilmiştir.

Bütün bunları çokluktan kinaye bir üslup olarak kabul etmek gerekir. Örneğin, Asr-ı saadetle kıyaslanmıştır. Halbuki o zamanda da dünyadaki bütün herkes iman etmemiştir...

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Mehdî Neler Yapacak?
Muhkem ve müteşabih kavramları sadece Kur'an ayetleri için mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun