Kehf suresi 105 ile Enbiya suresi 47. ayetlerde çelişki olduğunu iddia ediyorlar, açıklar mısınız?

Tarih: 02.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kafirler için tartı kurulacak mı kurumayacak mı?
- Bir ayette kurulacak diyor başka bir ayette ise kurulmayacak diyor. Bu durum nasıl açklanabilir?
- Bazıları şöyle bir açıklama yapmış böyle bir açıklama yapmak uygun mu:
- Bazı Müslümanlar hesapsız cennete gidecek hiç mizan görmeyecek çoğunlukta mizanda bulunacak. Aynı bunun gibi bazı kafirler de direk cehenneme gidecek mizan görmeyecek. İşte Kehf 105’te onlar için terazi koymayacağız derken bu direk cehenneme gidecek olan kısma işaret ediyor. Müminun 103’te de bazı kafirlerin değerli olmayan bir mizana geleceğine işaret ediyor. Yani Kehf 105, direk hesapsız cehenneme gidecek kafirleri söylüyor. Müminun 103, mizana uğrayanları söylüyor. Diğer bir açıklama ise şöyle: Kafirlere mizan kurulmayacak Müminun 103’te tartının hafifliğinden maksat tartılacak hiçbir şeyin olmamasıdır, ki bundan da kasıt kâfirlerdir bu yüzden Kehf 105’de dediği gibi tartı kurulmayacaktır.
- Böyle iki açıklama var bunları yapmak Kuran’a ve İslam’a zıt düşer mi bu açıklamaları yapmak doğru olur mu?
- Kehf 105 ile Enbiya 47’de çelişki olduğunu iddia ediyorlar açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda sözü edilen Kehf suresi 105. ayet-i kerimesinin meali şöyledir:

"İşte onlar, rablerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır; bu sebeple biz kıyamet gününde onların (dünyadaki) amellerine değer vermeyiz."

Burada Allah’a ortak koşanlar, tanrılarının kendilerini Allah’a yaklaştıracağını ve Allah katında küfür sayılan bu davranışlarının Allah’a itaat olduğunu sanmaktadırlar. Oysa Allah kendisine ortak koşanların amellerinin hiçbir değeri olmadığını bildirmiştir.

Bu sebeple dünyada yapıp ettikleri boşa gitmiştir; ahirette Allah tarafından hiçbir değer verilmeyecektir.

Hz. Peygamber’in (asm) hadisinde de bu hususa işaret edilmiştir:

“Kıyamet gününde şişman ve iri cüsseli nice adamlar gelir ki Allah katında sivri sineğin kanadı kadar ağırlığı yoktur."  (Buhari, Tefsir, 18/6)

Enbiya suresi 47. ayetin meali ise şöyledir:

“Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”

Müminun suresi 102-103. ayetlerinin mealleri de şöyledir:

“O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenler ise kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedî kalacaklar.”

Bu ayetlerin mealleri dikkatle okunduğunda, burada bir çelişkinin söz konusu olmadığı, aksine ayet-i kerimelerin birbirlerini tamamlar nitelikte olduğu görülmektedir. Zira Enbiya ve Müminun surelerinde genel bir muhasebenin olacağı ifade edilmektedir. Kehf suresinde ise hesabın olmayacağı değil, aksine kafirlerinin yaptıklarının bir değeri olmayacağı ifade edilmektedir.

Buna göre onlar hesaba çekilseler de bu muhasebede yaptıkları ameller cennete girmeleri anlamında bir değer ifade etmeyecektir. Çünkü cennete girmenin temel şartı iman etmiş olmaktır. Onlar ise iman etmedikleri için cennete giremeyeceklerdir. Ancak bu durum, onların yaptıkları zulüm ve haksızlıkların karşılıksız kalacağı anlamına da gelmemektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun