Dağlar yukarıdan aşağıya mı atıldı?

Tarih: 22.06.2022 - 09:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Elka fiili nedir?
- Kuran-ı kerimde dağların yeryüzüne atıldığından bahsediyor. Kullanılan fiil ELKA'dır.
- Nahl suresi 15. ayette dağların yukarıdan dikildiğine jeolojik süreçler ile oluşmadığı iddia ediliyor. Çünkü Elka fiili bir şeyi yukarıdan aşağıya atmak anlamına geliyor.
- Buna cevap verebilir misiniz gerçekten bu anlama mı geliyor?
- Kuran-ı kerim ve hadislerde dağların oluşumu nasıl anlatılıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Nahl suresinin ilgili ayet meali şöyledir:

“Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye, oraya sabit dağlar yerleştirdi. Bir de ırmaklar ve işaretler koydu ki yolunuzu bulasınız.” (Nahl, 16/15)

Ayette zikredilen “elka” kelimesi:

- “Ceale, Haleka = Kılmak, yaratmak anlamına gelir. (Zemahşeri, Razi, ilgili yer)

- Vedaa = Koymak, Kazefe = yerleştirmek manasına da gelir. (bk. Semerkandi, al-Bikaî, ilgili ayetin tefsiri)

- Elka kelimesi yukarıdan indirmek manasına gelmekle beraber bu ayette “kılmak, yaratmak” manasına gelir. Nitekim Fussilet suresi 10. ayette de bu manada kullanılmıştır. (bk. Razi, ilgili yer)

Elka kelimesi Sebbete = tesbit etmek, yerleştirmek manasına da gelir. (V. Zuhayli, ilgili yer)

Müfessir Razi’nin, bu konuda benim araştırmamın ulaştığı netice budur, dediği açıklaması şöyledir:

Yerkürenin dış yüzeyinde bu dağlar meydana gelip ve bunlar, kürenin yüzeyinde meydana gelmiş olan çıkıntılar gibi olunca, bu dağlardan her biri, kendi karakteri sebebiyle dünyanın merkezine doğru yönelmiştir.

Dağların, o büyük ağırlıkları ve alabildiğince de kuvvetleri sebebiyle, dünyanın merkezine doğru yönelmeleri, tıpkı, yerkürenin dairesel olarak dönmesine mani olan kazıklar gibi olurlar.

Böylece, dağların yeryüzünde yaratılması, o yerküreye batırılmış ve onun dairesel dönmesini engelleyen kazıklar gibi olmuş olur. Böylece de bunlar, yerin dairesel hareketine engel olmaları manasında, yerin sağa sola meyledip yalpalamasına mani olmuş olurlar. (Razi, Mefatih, ilgili ayetin tefsiri)

Gerek bu ayette gerekse Nebe suresindeki (78/7) dağların birer kazık veya destek yapıldığını ifade eden ayette, yer kabuğunun sertleşme sürecine değinildiği; yani yer kabuğunun, yer altındaki magma ve gaz tabakalarının üzerini kapatıp dışa püskürmesini büyük ölçüde önleyecek bir yapı kazanmasıyla, dünyanın üzerinde yaşanabilir hale gelişine işaret bulunduğu söylenebilir. (Muhammed, Esed, 2/531-532)

Ayetin "Daha nice işaretler koydu" ifadesinden yeryüzünün, o dönem insanlarının henüz bilmedikleri, zamanla fizikî coğrafya, jeoloji, biyoloji gibi bilimlerin geliş­mesiyle keşfedilecek olan daha başka sırlar taşıdığına işaret edilmektedir.

Özetle söylemek gerekirse, dağların ilkası, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, tespit etmek, yerleştirmek suretiyle yaratmak manasına gelir.

Jeoloji uzmanlarınca kesin bir şekilde hangi tespit yapılırsa yapılsın, ayetin ifadesi o manaya da işaret edebilir. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da, dağların sabit olduğu geçiyor. Kıtaların ve dağların ...

Dağların sarsıntıları önlemediğini, sadece yeri sabitlediğini söyleyip ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun