Neden, dünyamızda ilk hayat sudan başlayıp kademe kademe diğer canlılar yaratılmıştır? Cinler insanoğlundan önce mi yaratılmıştır?

Tarih: 06.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, kâinatta bir tekâmül kanununu, bir tedriç prensibini vazetmiştir. Çünkü, kâinatı kendi varlığı ve birliğinin delilini kılan Allah, şuurlu varlıklara bu delilin açık olmasını irade etmiştir.

Çünkü, delilin müddeadan / davadan daha açık olması hikmetin gereğidir. Hikmet ise, eşyanın varlığında mertebeler, dereceler ve kademelerin varlığını gerektirir.

Çünkü, insan gibi şuurlu varlıklar ancak sebepler zincirindeki hiyerarşik düzeni gördükten sonra varlıkların nizam ve intizamını, mükemmelliğini, güzelliğini anlayabilir ve bu anlayıştan hareketle ancak yaratıcının eşsiz sıfatlarını idrak edebilir.

Bu sebepledir ki, evren altı devrede yaratılmıştır.

“O'nun Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır."(Hud, 11/7)

mealindeki ayette bu hikmetli yaratılışa işaret edilmiştir.

Halbuki, dünya imtihanını sona erdiren kıyametin kopmasıyla hikmet değil kudret devreye girecek ve her şey bir anda işleme konacaktır.

“Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah semîdir, basîrdir / her şeyi hakkıyla işitir ve görür.”(Lokman, 31/28)

mealindeki ayette bu kudretli yaratılışa işaret edilmiştir.

Allah suyu hayat için bir rahim yapmıştır. Her canlıyı sudan yaratmıştır. (bk. Enbiya, 21/30) Evlilikten doğan insanları da bir sudan yaratmış ve yaratıyor. Bu ilahî bir tercihtir. Elbette suyun bu işe uygunluğu, kabiliyeti vardır. Allah’ın hikmeti, bu kabiliyette yarattığı suyun bütün canlı varlılıkların mayası olmasını ön görmüştür. Hayatı, ab-ı hayata bağlamıştır.

İlk varlık temelinin aynı maddeden olması vahdaniyetin de bir delilidir. Nitekim, “birlik içindeki varlığın kaynağı da birdir” manasına gelen ilmî bir kaide vardır. Bugünkü ilim çevrelerinde kabul görmeye başlamış yaratılışta ilk maddenin “hidrojen” olduğuna dair görüşler de evrenin aslının su olduğu hususunu seslendirmektedir.

Melekler de cinler de insandan önce yaratılmıştır. Cinlerin önemli bir kısmı isyanlarından dolayı helak edilmişse de tamamı yok edilmemiştir. Fakat yeryüzü saltanatı ellerinden alınmış, insanlara teslim edilmiştir.

Yeryüzünde önce cansız varlıklar, sonra yarı canlılar sonra tam canlılar yaratılmıştır. Yani, dünya özellikle yeryüzü hayat şartlarına haiz bir hale getirilmiş, atmosferde nefes almak için oksijen deposu yerleştirilmiş, değişik canlılarla yeryüzü süslendirilmiş ve en son insanoğlu yaratılmıştır. Böylece yeryüzü halifesi olarak var edilen insanoğlu dünyaya teşrif ettiği zaman, muhtaç olduğu her şeyi hazır bulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun