Namazda cemaatin imamın önüne geçmesi halinde namaz bozulur mu?

Tarih: 27.04.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cemaatten biri, hiç bir özür yokken imamın hizasını aşıp öne geçerse namazı bozulur.

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî fakihleri, namazın sahih olması için imamın cemaatin önünde durmasının şart olduğunu kabul eder. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtar, 3/168; Cezîrî, el-Mezahibü’l-erbaa, 1/376)

Nitekim Hz. Abdullah İbn Abbas, Peygamber Efendimizin sol tarafına durarak cemaat olduğunu, ancak Efendimizin onu sağ eliyle tutarak arkasından dolandırıp sağ yanına durdurduğunu ve namazı onunla beraber böyle kıldığını söylemiştir. (Müslim, Salatü'l-müsafirîn 181, 187, 188, 189; Buhari, Davet 9; Tirmizî, Eşribe 18; Daavat 30)

Buna göre, cemaatin, imamın önüne geçmesi caiz değildir. Zira hadiste geçen "beni arkasından dolandırıp sağına durdurdu" cümlesinden bu mana anlaşılmaktadır.

İmam Mâlik’e göre ise esas olan, cemaatin imamı namazda takip etmesi ve ona uyma imkânı bulabilmesi olduğundan mutlaka arkasında durması şart değildir. Ancak imamın önde bulunması mendup olup bir zaruret olmadıkça önüne geçilmesi veya aynı hizada durulması mekruhtur. (bk. İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/52-53)

Ancak hac mevsiminde yer darlığından, namaz kılanlar imamın hiza­sını aşmaktadırlar. Burada hem zaruret vardır, hem de Maliki Mezhebince cevaz vardır. (Fetâvâyi Kadıhan - İbn Âbidin)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun