Seferî olan imam, mukim olan cemaate farzı dört rekat olarak kıldırabilir mi?

Tarih: 14.10.2017 - 00:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Olur diyen de var, olmaz diyen de var. Olmaz diyenin açıklaması şu şekilde:
"Dört rekatlı bir farz namazda son iki rekat, seferî imama farz değil, cemaate ise farz hükmündedir. Kuvvetli namaz, zayıf namaza bina edilemez."
- Doğrusu hangisi?
- Dört rekat olarak kıldırırsa cemaatin namazı fasit olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda aynı meseleye rastlayamadık. Bununla beraber bu konuda şu bilgileri verebiliriz.

- Hanefilere göre, soruda da ifade edildiği gibi, “Dört rekatlı bir farz namazda son iki rekat, seferî imama farz değil, cemaate ise farz hükmündedir. Kuvvetli namaz, zayıf namaza bina edilemez."

Fakat bu hüküm, imamın seferi durumunu devam ettirdiği halde dört rekat kıldığında geçerlidir. Yok eğer, imam namaz esnasında mukim olmasını sağlayan bir niyet etse, bu takdirde onun için de bütün rekatlar farzdır.

- Şafii mezhebine göre, seferi olan bir kimse namazı tam kılsa, arakasındaki mukim olan cemaatin namazı sahihtir. (bk. el-Üm, 7/263)

- Bununla beraber, bu konunun asıl ilkesi şu olmalıdır:

Seferilik namazının farz mı ruhsat mı olduğuna göre değerlendirmeler yapılmalıdır. Genel olarak mezheplerin görüşüne baktığımızda, Hanefiler dışındaki alimlere göre, seferde kasır kılmak / namazı kısaltmak bir ruhsattır. Dolayısıyla böyle bir ruhsatı kullanmayan bir imamın kendi namazı da mukim olan cemaatin namazı da sahihtir. (krş. Neylu’l-Evtar, 3/199; el-Mevsuatu’l-Fıkhiye, 6/33, İbn Useymin, Mecmuu’l-Fetava, 15/153)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun