Şii bir imama uyarak namaz kılmak caiz midir? Ehl-i sünnet bir kimse, Şii bir imama hangi durumlarda uyup namaz kılabilir? Şiaya göre Ehl-i sünnet imama uyup cemaat namazı kılmak, mekana göre değişir.

Tarih: 27.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şia Müslümandır. Kendi mezhepleri vardır. Kendi mezhebinden farklı bir mezhebe bağlı olan imama uyan kimsenin durumu hakkında İslam alimleri iki görüş beyan etmişler:

Bir görüşe göre: Cemaatin itikadı esastır. Yani; cemaate uyan kimseye göre imamın namazının sahih olması gerekir. Mesela, eli kadına değmiş bir imamın arkasında, bir Şafinin namazı sahih olmaz. Veya bedeninden kan gelen bir Şafii’nin arkasında bir Hanefi’nin namazı sahih olmaz. Hanefî ve Şafii âlimleri bu görüştedir. (el-Fıkhu’l-İslamî, II/180-181, 207; İbn Abidîn,I/563).

Diğer görüşe göre: İmamın itikadı esastır: Buna göre, imamın kendi mezhebinde namazına zarar verecek bir şey yoksa, cemaatin kendi mezheplerine göre yanlış da olsa namazları sahihtir. Bu görüşe göre; elini kadına değmiş bir imamın arkasında, bir Şafinin namazı sahihtir. Veya bedeninden kan gelen bir Şafii’nin arkasında bir Hanefi’nin namazı sahihtir. Malikî ve Hanbelî alimleri bu görüştedir. (el-Fıkhu’l-İslamî, II/180-181).

Kanaatimizce, bu hususta Malikî ve Hanbelî alimlerinin görüşü tercih edilmelidir. Çünkü, imamın kendi itikadına göre -söz gelimi- abdesti varsa, artık o abdestlidir.

Nitekim, Hanefi alimlerinden İbn Abidîn’in tercih ettiği görüşe göre, namazın farzlarına riayet edildiği takdirde, söz gelimi; Hanefi’nin Şafii’ye, Şafii’nin Hanefi’ye tabi olmasında bir sakınca yoktur. Nitekim, sahabî ve tabiinden bir çok kimse müçtehit olup farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen, aynı imamın arkasında namaz kılıyorlardı. (İbn Abidîn, I/564).

Bu mantıkla hareket ettiğimizde, Hanefî ve Şafiî bir kimsenin mümin bir kardeşimiz olan Şiî / Caferî İmamın arkasında namaz kılmasında bir sakıncanın olmadığını söyleyebiliriz. Ancak kendi mezhebine göre imamın abdestini ya da namazını bozacak bir şeyi görmüşse, namazını kaza etmesi iyi olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun