Müslümanlar, Müşriklere iltihak edip putlara mı tapıyor?

Tarih: 24.11.2022 - 08:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Ümmetimden bir kısım kabileler müşriklere iltihak etmedikçe, ümmetimden bir kısım kabileler putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz." (Müslim, İmaret 170, (1920); Ebu Davud, Fiten 1, (4252); Tirmizi, Fiten 32, (2203, 2220, 2230)
- Bu hadis-i şerif meydana gelmiş midir?
- Evet ise müşriklere iltihak ve kabilelerin putlara tapmasına dair örnekler nelerdir?
- Bunların içinde olmadığıma dair emin olmak istiyorum. Ayrıca Müslüman ümmetinin şirkten korunduğunu düşünüyordum?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti sahihtir. [bk. Müslim, İmaret 170, (1920); Ebu Davud, Fiten 1, (4252); Tirmizi, Fiten 32, (2203, 2220, 2230).]

Fakat Müslim hadisinde / referans verilen yerde söz konusu hadis metni yoktur. Orada sadece şu ifadeler vardır

“Ümmetimden bir taife hak üzerindeki mücahedesine (galibane) devam edecektir. Onlara karşı muaraza edenler onlara zarar veremeyecektir. Allah’ın emri / kıyamet gelinceye kadar onlar bu halde devam ederler.” (Müslim, İmaret 170, h. no: 1920)

Tirmizi’deki rivayetin biri şöyledir:

“Ümmetimden bir kısım kabileler müşriklere iltihak etmedikçe ve ümmetimden bir kısım kabileler putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz..." (Tirmizi, Fiten 32, h. no: 2219)

Tirmizi’deki diğer rivayette ise, tıpkı Müslim hadisindeki bilgiler verilmiştir. (bk. Tirmizi, Fiten, 32, h. no: 2229)

Tirmizi bu iki hadisin de sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Tirmizi, Fiten, 32, h. no: 2219, 2229)

“Ümmetimden bir taife hak üzerinde olur...” manasındaki hadiste yer alan makbul taifenin Buhari’ye göre, ehl-i ilim, İbn Hanbel’e göre ehl-i hadistir. Fakat Nevevi’nin yorumuna göre, bunların yalnız bir grupta olması gerekmez. Çok değişik mümin gruplarda yer alıp farklı İslam hizmetini yapanların hepsi dahildir. Yerine gelince maddi savaşa katılanlar, (manevi cihatta da) fakihler, muhaddisler, zahitler, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve daha başka türlü türlü hayır hasenatı yapanların hepsi buna dahildir.

Hamdolsun bu gaybi haber tarih boyunca bir mucize olarak ortaya çıkmış ve devam etmiş ve kıyamete kadar da devam edecektir. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 13/67)

Müşriklere katılma konusuna gelince;

Bazı âlimlere göre bu ifade bir kinaye olabilir. “Altın ve gümüşün kulları” deyişinde olduğu gibi, dünyevi menfaatlerine, makam-mevkilerine, nüfuz ve şöhretlerine taparcasına sımsıkı sarılanlar olabilir. (bk. Avnu’l-Mabud, 11/218)

Diğer bir yoruma göre, bu yanlışlar hakikaten meydana gelir. Hatta bir kısmı Hz. Ebu Bekir Sıddık zamanında meydana gelmiş ve irtidat hareketi olarak tarihe geçmiştir. Ahir zamanda da benzer akımlar olacaktır. (bk. Avnu’l-Mabud, a.y.; ayrıca bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, 6/686)

Demek ki, İslam ümmeti hep hak üzere devam edecek, ancak içlerinden bazıları dinden çıkacak ve puta tapacak ise de toptan bir dinden çıkma söz konusu olmayacak.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun