Manevi alanda ilerlemiş bazı zatlar, sıradan insanların bilmediği ilahi sıfatlardan bahsedebilir mi?

Tarih: 06.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle ilahi sıfatlar mevcut mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın isimlerinin tevkifî olup olmadığı  (Allah ve Resulü'nden başkası tarafından verilip verilmeyeceği) hususunda, alimler arasında farklı görüşler vardır.

Bazı alimlere göre şeraitte / kitap ve sünnette yer almayan isim ve sıfatları Allah hakkında kullanmak caiz değildir.

Diğer bazılarına göre ise, kitap ve sünnette olmamakla beraber, Allah’ın şanına yakışan sözcükleri bir sıfat olarak kullanmakta bir sakınca yoktur.(bk. İbn Atiye; İbn Aşur; Alusî, Taha Suresinin 180. ayetinin tefsiri.)

Kur’an’da zikredilmeyen isimlerin tamamen vahiy olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, Tirmizî’nin rivayet ettiği isimler 99 (dosan dokuz) tanedir. Oysa, bazı alimlere göre, bu sayı binden fazladır. Diğer bazılarına göre Allah’ın dört binden fazla isim ve sıfatları vardır. Bir kısım ehl-i tasavvufa göre, Allah’ın sayısız isim ve sıfatları vardır.(bk. Alusî, a.g.e).

Kitap ve sünnette olmamakla beraber, ümmetin icmaıyla  kabul edilen isim ve sıfatların kullanılmasında bir sakıncanın olmadığı hususu, alimlerin ortak görüşüdür.

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, -gerçekten ehil olmak şartıyla- bazı kimselerin bu tür sözlerine itimat edilebilir. Ancak şu var ki, bu sıfatların varlığını işitmek, birilerinden duyarak seslendirmek, bu sıfatları hakikaten bilmek anlamına gelmez. Çünkü, başkasının bilgisine dayanarak bir şeyi öğrenmek / bilmek ayrı şeydir, Allah’ın lütfüne mazhar olarak bir ilham eseri ledunnî bir malumat yoluyla öğrenmek ayrı şeydir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun