Allah ezeli, zamandan ve mekândan münezzeh olduğu hâlde “Halim” isminin gereği olarak, hemen ceza vermeyip kullarının isyanlarına karşı zaman tanıması, Onun zamanla kayıtlı olduğunu göstermez mi?

Tarih: 16.04.2011 - 07:28 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın zat-ı akdesi gibi, isim ve sıfatları da ezelidir. Fakat bunların ezelî olmaları daha sonradan tecellilerde bulunmalarına engel değildir. Örneğin;

- Allah’ın bir ismi de HALIK / Yaratıcıdır. Halbuki, Allah varlıkları sonradan yaratmıştır.

- Allah’ın bir isimi de REZZAK/ Rızık verendir. Rızık da ancak canlıların yaratılmasından sonra söz konusudur.

- Allah AFUV-TEVVAB-ĞAFUR'dur/Affedicidir, tövbeleri kabul eden ve bağışlayandır. Bütün bu fiillerin gerçekleşmesi de zaman içerisinde tahakkuk etmektedir. Bunlara daha başka isim ve sıfatların tecellilerini de kıyaslayabilirsiniz...

Allah, zamanı ve mekânı yarattığı gibi içindekileri ve onlardaki özellikleri yaratan da yine Odur. Zaman ve mekân mahluk olduğu gibi, içindekiler de mahluktur. Yaratan ise, zatı gibi isim ve sıfatları da ezelidir. Zaman ve mekândan önce var oldukları gibi, zaman ve mekânla da bağlı değildir. Aksine zaman, mekân ve her şey Onun varlığına ve var etmesine bağlıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun