İmam Rabbani, Allah zaman ve mekandan münezzehtir, demiş midir?

Tarih: 03.02.2016 - 11:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmamı Rabbaninin "Allah her yerde hazır ve nazırdır fakat mekandan münezzehtir" hakikatine iman ediyorum, fakat isbat edecek misal veremiyorum" demiş midir, kaynağı ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İmamı Rabbani'nin "Allah her yerde hazır ve nazırdır, fakat mekandan münezzehtir." şeklindeki ifadesinin yerini tespit edemedik.

Ancak, bu düşünce Ehl-i sünnetin akidesidir. Çok iyi bilinen bu konuyu yine de kısaca şöyle açıklayabiliriz:

- Allah’ın Zat-ı akdesi gibi sıfatları ve isimleri de zamandan ve mekandan münezzehdir. Çünkü zaman ve mekân yokken Allah’ın sıfatları ve isimleri de Zat-ı Akdesi gibi ezeli olarak vardı.

“Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu.”(Kenzu’l-Ummal, h. No: 29850)

mealindeki hadisten anlaşılacağı üzere, yer ve göklerin, cennet ve cehennemin de içinde bulunduğu yaratılmışlık dairesinde yer alan varlıktan hiçbir eser yokken Allah vardı. Ehl-i sünnetin bu konudaki akidesi de budur.

Allah, göklerin ve yerin olmadığı vakitte neredeyse yine oradadır; orada ne zaman ve ne de mekân vardır. Demek ki, Allah zaman ve mekândan münezzehtir.

- Allah ilim ve kudret sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazırdır. Yoksa, kendi Zat-ı Akdesiyle hiçbir yerde değildir, çünkü, Allah zaman ve mekândan münezzehtir. Çünkü, zaman ve mekân yok iken de o vardı.

Allah’ın Zat-ı Akdesini idrak edemediğiz gibi, onun ezelde nerede olduğunu da idrak edemeyiz. Ezelde nerede idiyse şimdi de oradadır. Orası zaman ve mekânın olmadığı vücup dairesidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah mekandan münezzeh midir? Allah'ın mekandan münezzeh ...
Cenab-ı Hakk'ın mekândan münezzeh olması nasıl anlamlıyız ...
Allah ezeli, zamandan ve mekandan münezzeh olduğu halde “Halim”
Allah'ın sıfatları, isimleri ve filleri de zamandan ve mekandan ...
"Allah için zaman yoktur" ne demektir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun