Allah'ın bize bildirmediği sıfatlar var mıdır?

Allah'ın bize bildirmediği sıfatlar var mıdır?
Tarih: 29.08.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

a) Allah'ın bize bildirmediği sıfatlar var mıdır?
b) Allah'ın bize bildirmediği sıfatlar vardır, demek caiz olur mu?
c) Akaid kitaplarında zikrolunan sıfatlar dışında Allah'ın sıfatları var mıdır?
d) Sitenizde bir soruya verilen cevapta Allah'ın fiili sıfatlarının sonsuz miktarda olduğunu söylüyorsunuz peki zati sıfatlar da sonsuz miktarda mıdır yoksa akaid kitaplarında sayıldıkları ile mi sınırlıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Evet, Allah’ın bize beyan etmediği isim ve sıfatları vardır. 

b) Zaten biz (a) şıkkında aynı ifadeyi kullandığımıza göre bunu caiz görüyoruz.

c) Akaid kitaplarında zikrolunan isim ve sıfatlar dışında da Allah'ın sıfatları vardır.

d) Akaid kitaplarında zikredilen isim ve sıfatlar konusunda belli kaideler ve unvanlar altında belli isim ve sıfatlar zikredilmiştir.

Örneğin; Tirmizi’de geçen 99 isim ve sıfatlar meşhur olmuştur. Alimler bu hadis rivayetinin birden çok hadis rivayetlerinden derlenen bir nevi MÜDREC hadis olduğunu bildirmişlerdir.

Keza, sıfat-ı sübûtiye, Maturîdî olan alimlere göre 8; Eşarî alimlere göre ise 7’dir. Tekvin sıfatı orada sayılmış, burada sayılmamıştır. 

Ayrıca, sıfat-ı Zâtiye / ayniye, sıfat-ı gayriye, keza ne ayniye ne de gayriye olan sıfatlar gibi değişik mülahazalarla gruplaştırılan değişik üniteler vardır. 

Bu gibi sıfatlar belli sayılarda tespit edilmekle beraber, fiilî sıfatların çokluğundan ötürü onlar için belli bir sayı tespit edilememiştir. Bu sebeple onlar için bazı alimler tarafından “sayısız, sonsuz” ifadesi kullanılmıştır. Fakat bu kesretten kinaye olarak da algılanabilir.

Hülasa, bütün soruların cevabı şu sahih hadis-i şerifte vardır:

“Allah'ım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Alnım (kontrolüm) senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Senin, benim hakkımdaki takdirin adâlettir. Kendini isimlendirdiğin yahut Kitabında indirdiğin yahut kullarından birisine öğrettiğin yahut katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın, sana ait her ismin hakkıyla: Kur'an’ı, kalbimin baharı / sevinci, gönlümün nuru (aydınlatan ışığı), hüznümün cilası (ortadan kaldıran temizleyicisi) ve kederimin gitmesi(ni sağlayıcı)  kıl(manı dilerim) (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/391)

İlave bilgi için tıklayınız:

ESMÂÜ'L-HÜSNÂ.

SIFAT-I İLAHİYYE.

SIFÂT-I SELBİYYE

SIFÂT-I SÜBUTİYYE

SIFAT-I ZÂTİYYE

Allah'ın sıfatları nelerdir?

Allah'ın sıfatları nelerdir, kaça ayrılır?

Allah'ın sıfatları, isimleri ve filleri de zamandan ve mekandan ...

Allah'ın Zati Sıfatları için, ne ayni ne de gayri sıfatları denilir mi ...

Allah'ın subuti sıfatları zatına zaiddir, ne demektir?

Allah'ın sıfatlarının her şeyi kapsadığını nasıl anlayabiliriz ...

Allah'ın zâti ve subûtî sıfatları arasındaki fark nedir?

Allah'ın sıfatları Allah'ın zatındandır, ne demek?

Allah'ın sıfatları nelerdir, nasıl anlaşılmalıdır?

Allah'ın isimlerinin sonsuz olması ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun