Hz. Nuh (a.s) gemi yaparken ona kimler yardım etmiştir?

Tarih: 27.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda, gemiyi yap.”(Hud, 11/37)

mealindeki ayetin ifadesine göre, Hz. Nuh (as), herhangi bir melek olmadan, doğrudan Ceba-ı Hakk'ın ilhamıyla gemiyi yapmıştır. Gördüğümüz bütün tefsir kaynaklarında bu husus böyle algılanmıştır. (bk. Taberî, Râzî, İbn Kesir, Beydavî, Nesefî, Ebu’s-Suud efendi, Fethu’l-Kadir, Alusî, ilgili ayetin tefsiri).

Bazı alimlere göre, ayette çoğul olarak geçen “Bi a’yunina = Bizim gözetimimiz altında” ifadesinden maksat, Hz. Nuh (as)’a yardım etmek ve onu korumak üzere görevlendirilmiş meleklerdir. (Kurtubî ve Şevkani / Fethu’l-Kadir, Hud, 37. ayetin tefsiri).

Özetlersek; bu konuyla ilgili araştırmalarımızda Hz. Nuh (as)’a yardım eden meleklerin ismine rastlamadık. Yukarıda ifade edildiği üzere, alimlerin cumhuruna göre, Hz. Nuh (as)’ın gemiyi yapması doğrudan Allah’ın vahiy, ilham ve yardımıyla olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun