Hz. Nuh (as)'ın ömrü (950 yıl), peygambere özgü bir mucize miydi? Hz. Nuh (as)'ın tahminen MÖ 3000-4000 yıllarında yaşadığı belirtiliyor. Kavminde benzer yaşam süresine sahip kimseler var mıydı?

Tarih: 23.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu durum Hz. Nuh (as)'a özel bir mucize de olabilir, başka peygamberlere de verilmiş bir özellik olabilir.

"Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine elçi olarak gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk." (Ankebut,29/14-15)

Hz. Nuh (as) devrindeki ya da ondan önceki insanların da onun gibi uzun ömürlü olduklarına dair bilgilere sahip değiliz. Genel olarak eskiden ömürlerin daha uzun olduğuna dair söylemlerin sıhhat derecesi ve güvenilirliği tartışılır. Kitab-ı Mukaddes'in verdiği bilgilere bakılırsa, o devirde insanların hayli uzun ömürlü oldukları anlaşılabilir.

Bu bilgilere göre, Hz. Adem (as) 930 yaşında (Tekvin, Bab 5/5), Hz. Şit (as) 912 yaşında vefat etmiştir. (Tekvin. Bab.5/8).. Hz. İdris (as) (Hanuk) 365 yaşında gözlerden kaybolmuş / Allah onun katına almıştır.(Tekvin, Bab.5/24). Hz. Nuh (as) 950 yaşında öldü.(Tekvin 9/29).

Buna göre, daha sonraki insanların öncekilere göre daha az ömürlü oldukları görülmektedir. Mesela, Hz. İbrahim (as) 175 yaşında, Hz. İsmail (as) 137 yaşında (Bab, 25/7, 17) öldü.

Burada en önemli konu, sebeplere ve biyolojik özelliklere takılmamaktır. Çünkü sebepleri de o sebeplerin sonuçlarını da yaratan Allah'tır. Allah dilerse insan ömrünü uzun yaratır ve uzun yaşaması için gerekli sebepleri de yaratır. İsterse ömrü kısaltır ve kısa yaşaması için gerekli sebepleri de yaratır. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun